Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg taggade med vilhelmina

Tillbaka till bloggens startsida

Eric Axelsson (SD) tar timeout

Hej

Eric Axelsson (SD) har på sin Facebook sida skrivit att han tar timeout från politiken efter det att han gått ut och oriktigt anklagat kommunen för att förhala utbetalningen av partistödet.

Som många av er känner till så beslutade kommunstyrelsen ifjol att inte betala ut partistödet då SD inte kunde visa att de hade en lokal partiorganisation. De överklagade och efter att ärendet hanterats i förvaltningsdomstolarna så förlorade kommunen då kammarrätten ansåg att kommunfullmäktiges beslut och reglementet inte var nog tydligt skrivit. (Vi ändrade detta med ett nytt beslut).

Jag, Viveka och några till har bemött hans påståenden och påtalat att om han bara skickar in komplett underlag till kommunen innehållande organisations nr, registreringsbevis eller motsvarande som visar att föreningen är registrerad, att det finns styrelse och stadgar så betalar kommunen ut parti- och mandat stödet till distriktsorganisationen. När detta blev tydligt så började hans egna partikompisar att agera och ifrågasätta hans påståenden och underförstått antyda att det är Eric som det beror på och inte kommunen.

Den kritiken och hans egna misstag blev tydligen droppen som fick bägaren att rinna över och han har tagit timeout.

Kolla länken till artikeln som finns på VKs hemsida samt länken till hans Facebook tråd.

Västerbottens-Kuriren _ SD-ledamot tar timeout.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ingen opposition i kommunstyrelsen

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde i Vilhelmina saknades i stort sett hela oppositionen.

Av 11 ledamöter var det nio närvarande. 8 st från S+V och 1 från den samlade oppositionen. Det var viktiga framtidsfrågor på dagordningen men det struntade man i. Var finns ansvaret för Vilhelminas framtid från borgarna?

Heder åt Ingrid Ericsson som prioriterade att vara med idag.

Ödesvalet

Inför höstens val kommer det att bli intressant att få ta del av vad alliansen och politiskt alternativ har för planer på kommunens verksamhet inför kommande år.

När vi diskuterat ekonomi och verksamheterna i kommunen så har det inte kommit några radikala förslag på besparingar från oppositionen. Snarare vill de har mer av det som finns än vi har pengar till. Ändå kritiserar de oss inom S+ V för att inte hålla budget och att inte ha ordning på ekonomin.

Om de ska vara trovärdiga måste de komma med konkreta förslag som väljarna kan värdera. Inte bara tomt prat om dålig ordning och reda och mygel och allt va de hittar på.

Socialdemokraternas handlingsprogram för nästa mandatperiod kommer snart i brevlådan hos alla hushåll. Då får ni läsa vad vill.

Vi kommer också att se till att det finns pengar till det vi vill göra.

Men först måste vi få bort den borgerliga regeringen som just nu lånar 240 milj. kr om dagen till Sveriges ekonomi.

Vi har inte råd med en regering som lånar till driften av Sverige samtidigt som skatterna har sänkts med 130 miljarder!!!!

Pistmaskiner och skoterleder.

Göran Jonzon har nu lagt sitt krut på att ondgöra sig över kommunens satsning på skoteråkandet i kommunen.

Han har i flera bloggar under en längre tid basunerat ut hur regelvidrigt och oansvarig kommunen hanterat bygdeavgiftsmedlen och satsningen på pistmaskiner.

Länsstyrelsen har inte godkänt full finansiering av detta från bygdemedlen. De har godkänt 75 % , resten får kommunen stå för.

 

Det har varit en enig kommunstyrelse som beslutat om dessa pengar. Alla partier har varit med och ingen har tyckt att det varit fel satsade pengar. Även KD:s ledamöter i styrelsen har tyckt at det var ok.

Kommunstyrelsen utgångspunkt har varit att det gagnar hela kommunen, både privata och näringsidkare, turister och stugägare.

Kan det bli en bredare och mer allmän användning av pengarna än att bevilja dem till de ideellt arbetande skoterklubbarna.

I en senare blogg har han fått stöd av ytterligare fyra personer som alla utmärker sig på ett sätt, nämligen de har gemensamt att hitta fel och hata sossar.

De fems gäng tycker att ett stöd som gagnar hela befolkningen är att gå emot likställighetsprincipen. Ytterst märkligt. Det handlar om en miljon i bygdemedel som alla i kommunen kan ha nytta av.

Konstigt att Göran Jzs inte tyckte det var att gå emot likställighetsprincipen när han varit drivande i att söka medel till en industribyggnad i Storsele som några företag runt Storsele kunnat använda. Tre år i rad har han dem ansökt och fått avslag. Både av borgerlig och socialdemokratisk styrda kommunstyrelser. Den ansökan var i samma storleks ordning.

 

De vill påskina att kommunen gjort en lagöverträdelse. Där har de fel. Kommunstyrelsen har överstigit sin delegationsrätt från länsstyrelsen. Det är nåt helt annat.

Se själv i lagtexten här nedan.

 

I deras gemensamma insändare/blogg borde man snarare utlysa en tävling.

Finn fem fel.

  

Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

 

6 kap. Avgifter

Bygdeavgifter

 Bygdeavgift skall enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen användas dels för att förebygga eller minska sådana skador av vattenverksamheten eller anläggningar för denna som inte har ersatts enligt 31 kap. miljöbalken och för att gottgöra sådana skador, dels för att tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna. Lag (2010:937).

 Förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

 8 § Avgiftsmedel enligt 6 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall, sedan medel i mån av behov har avsatts för användning enligt 4 § denna förordning, i övrigt användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Till ändamål som avses i första stycket kan lämnas lån eller bidrag. Ett sådant lån eller bidrag får dock inte medföra att det blir nödvändigt att även i fortsättningen bevilja medel för ändamålet eller att staten eller berörda kommuner kan förorsakas inte avsedda kostnader.

När låne- eller bidragsbeloppets storlek bestäms, skall hänsyn tas till beskaffenheten av det ändamål som avses med lånet eller bidraget och hur stor del av kostnaderna för ändamålet som lånet eller bidraget kommer att utgöra. Hänsyn skall tas till statligt stöd som lämnas i annan ordning.

Överklagan av Kenneth Jacobson, politiskt alternativ.

Kenneth Jacobson har i en inlaga på 16 sidor!! till förvaltningsrätten överklagat kommunstyrelsen beslut att riva ”slottet”.

Förvaltningsrätten har avvisat överklagan då det beslut som Kenneth J har hänvisat till vid kommunstyrelsen sammanträde 130123 avsåg prövning av inkomna anbud på rivning och inte ett beslut om att riva byggnaden. Beslutet att riva ”slottet” togs vid ett tidigare sammanträde.

I samma överklagan tar han också upp att jag kulle vara jävig vid beslutet. Mitt jäv skulle bero på att jag skulle få bättre utsikt och att mitt hus skulle få ett högre värde.

Ingen i kommunstyrelsen har vid något tillfälle som frågat varit uppe på dagordningen antytt eller ställt frågan om jag har varit jävig.

Kenneth Jacobson har två partikamrater i kommunstyrelsen. Ingen av dem har reagerat. Ingen annan har ställt frågan av den enkla anledningen att ingen har kommit på att ens tänka tanken att anledningen till rivningen skulle vara att jag får bättre utsikt och högre värde på huset.

Med detta påstående så degraderar han alla ledamöter i kommunstyrelsen till viljelösa individer utan egen förmåga till kritiskt tänkande inkluderande sina egna partikamrater.

Snacka om desperata försök att hindra den demokratiska processen.

I sin inlaga till förvaltningsrätten skriver Kenneth J bl.a. följande ” Från min sida sett fullbordar en rivning av slottet en bedårande utsikt milsvid för Nilsson.”

På bilden kan ni själva bilda er en egen uppfattning om hur bedårande och milsvid utsikten blev. Fotot är taget från min balkong. Notera att inga löv finns i träden vid fototillfället.

Kenneth J skriver också att ett annat skäl till varför jag vill att huset ska rivas är att det blir mindre trafik och rörelse om det inte blir ett kulturhus.

Det kan aldrig ha undgått Kenneth J att jag hela tiden förespråkat att det ska skapas en verksamhet på området som får turister att stanna upp i Vilhelmina. Snacka om att ”sila mygg men svälja kameler”.

Återkommer med nytt foto över den bedårande utsikten när slottet är rivet.

Vill ni läsa beslutet så kan ni ta del av detta om ni klickar på länken nedan.

Förvaltningsrättens dom, Kenneth Js överklagan

En socialdemokrats mening...

... heter Daniel Wolskis blogg...han har skrivit en motion om välfärd för jämlikhet...

Hur rätt har han inte i detta ?

 

"Kapitalismens maktposition har således flyttat långt in i barns skolor, mor- och farföräldrars vårdhem och i vårdcentraler. Kapitalismens stärkta maktposition och tillika dess inneboende oförmåga att hushålla med resurser lika tydlig som dess förmåga att skapa djupa sociala och ekonomiska orättvisor. Detta ser vi tydligt när skandaler kring storfinansiella vårdkoncerner nu i media rullas upp i avskyvärda berättelser om vägda kissblöjor, blodförgiftningar, sängbrist, amputationer efter vanvård och rädda anställda som inget vågar säga.>>>..."

http://danielwolski.blogspot.com/2011/11/motion-om-en-valfard-for-jamlikhet.html

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Politikercafe i Storsele

... Igår kväll var det Storseles  och Vojmådalens (S)-förenings tur att bjuda in oss till en cafe kväll med aktuell information om Vilhelmina kommun och det arbete som vi har gjort och det arbete som väntar framför oss.

Anita öppnade mötet och hälsar alla, ett 20-tal personer,  välkomna och sen drog Åke informationen om de lagstadgade åtgärder som vi har satt i sjön  och hur det arbetet fortskrider

Täckningen av Granbergstippen

Renoveringen av Reningsverket vid Volgsjön, och

Bollhallen. En sammanfattning av läget kan läsas i rapporten från Cafe kvällen på Folkets Hus i Vilhelmina ...se länk här....

Vidare berättade Åke om fortskridandet i Kittelfjäll. Än en gång förklarade han omständiheterna och läget runt miljonlånet.

Arbetet med Destianation Södra Lappland, ett samarbete mella 4 kommuner, Åsele, Dorotea, Strömsund, och Vilhelmina,  går framåt och nu är hemsidan klar .  Där kan man gå in och boka upplevelsepaket och betala med kort. ett 30 tal företagare i Vilhelmina är anslutna hittills och fler är på gång.  Man beräknar att öka inkommande besökare med 25000pers / år till 2025.om jag inte minns helt galet. Rätta mig om jag har fel någon. http://www.southlapland.com/

 

Isamband med DSL så har  dessa 4 kommuner också ett flygplatsbolagsprojekt i startgroparna, med syfte att  jämna väg för att bygga en ny och större landningsbana på Vilhelmina flygplats så att vi kan ta emot chartertrafik främst från mellersta och södra Europa.

Vi kommer att se över våra fastighets bestånd och omfördela efter behov. Det arbetet är redan påbörjat med att flytta M3an till Kommunförrådet och kommunförrådet får flytta ner till INPIPE lokalerna.

Föreningslivet kan i stora delar flyttas till Bollhallen när den är klar och då har vi för avsikt att avyttra de lokaler som nu tas i bruk.

Ks har varit på en och en halvdag studiedagar i Saxnäs och där hade man flera bra ideer som kan komma att sättas i sjön om  erfordeliga beslut kan fattas. om det kan du läsa mera här

Våra nämndsordföringar fanns på plats och informerade om vad som händer i nämnderna och hur arbetet fungerar.  Några bloggare  och ett fåtal politiker har konsekvent under det senaste året försökt framställa det som att det skulle råda stor oenighet i Vilhelmina mellan de olika partierna. Men så är det inte. Igår kunde samtliga representarer från våra nämnder vittna om ett gott samarbete och en bra stämning.Vi tycker inte alltid likadant men om vi hade gjort det så hade ju något varit fundamenalt fel då vi representerar helt skilda ideologier, men vi har inga problem att jämka och komma överens i de fall där åsikterna går isär.

Vi serverades kaffe, te  och smörgås med allmöjliga goda saker på, hembakt äppelkaka och chokladflarn... Tack till Monica och Disa för gofika!

Det var lite om de ämnen som kom upp på gårdagens Cafekväll I Storsele på Järjagården

Hoppas jag kommer över lite bilder som togs så lägger jag in dom sen ....

 

Kristina Norman

 

Politikercafe...

.. Som vi har nämnt förut så hade vi, Socialdemokrater i Vilhelmina kommun, så roligt förra året när vi var ute på valturne ute i byarna, så vi bestämde att detta ska vi göra omoch det behöver inte vara val för det. Så nu, efter 1 år i majoritet, gör vi en ny turne och lyssnar av hur vindarna blåser ute i vår vidsträckta avlånga kommun.

I gårkväll var det Vilhelmina( S) tur att anordna ett cafe, där vi kan träffas och samtala om den politiska situationen och och hur det går för oss i Vilhelmina kommun. Ett 50 -tal kom och lyssnade och ställde frågor. Bra uppslutning tycker vi , även om vi gärna hade sett några från oppositionen på plats.

Vi pratade om de investeringar som vi har satt igång.

Bollhallen. Där hade det intensiva regnandet försenat arbetet i ett par veckor men den tiden har man snart knappat in igen och ligger i fas med schemat strax igen.

Täckningen på Granbergstippen. Ett par veckor jobb kvar med det lager morän som ska täcka hela tippen. Även där framskrider arbetet enligt schema.

Renoveringen av reningsverket vid Volgsjön. Här är arbetet påbörjat och går i sakta mak eftersom man måste hålla driften igång under byggtiden.


Destination Södra Lappland, http://www.southlapland.com/, där man i veckan startar upp en ny hemsida. Där finns bla bokningsbara paket och naturupplevelser och en betalfunktion. En Vd- tjänst är förnärvarande ut annonserad.

Ett 30 tal företagare har redan anslutit sig och fler är på gång...

Man kan gå in på Åkes VK- blogg och kolla in bilder från bolagets showroom på Grev Thuregatan i Stockholm. http://blogg.vk.se/ake-nilsson-kommunalrad-s-vilhelmina/2011/10/25/showroom-356451.

I samband med detta är ett flygplatsbolag i bildande som ska syssla enbart med byggandet av en ny ny längre landingsbana på åsen ovanför nuvarande bana, så att vi kan ta ner större plan och mera folk som ska besöka våra upplevelser. På det sättet kan vi också hålla flyget i full drift under hela byggtiden.

Det är 4 kommuner som samarbetar i dessa 2 projekt. Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund.


I Kittelfjäll går planerna med bygg och exploatering vidare men med andra aktörer än tidigare och Åke förklarade än en gång turerna runt miljonlånet och vart vi ligger i den processen just nu.


I Klimpfjäll / Stekenjokk har en prospekteringsfirma (som jag inte minns namnet på i skrivande stund )köpt rättigheterna och ska nu fortsätta utreda hur snabbt man kan sätta igång en brytning av malm igen. Man beräknar att det finns brytbar malm där uppe för 20 år framåt. Om man får alla ok på tillstånd som krävs och klarar finansieringen så beräknas det kunna ge ca 150 jobb. På den tiden som Boliden bröt malm där så hade man ca 160 anställda.


Några ställde oroliga frågor om hur det ska gå med Malgomajskolan. Det finns anledning till oro eftersom elevunderlaget har minskat med en tredjedel. Men i har gjort några åtgärder som vi tror ska hjälpa upp läget:

Ett nytt team har anställts i ledningen som ska jobba mera resultatinriktat på att öka konkurrensmöjligheterna för Malgomaj.

Vi har lagt fram förslag om att starta upp ett elevboende I Petterbackes lokalerna. Ett elevboende skulle helt klart höja vår konkurrensfaktor gentemot andra skolor och vi ser det som ett ”måste” om vi ska kunna locka ungdomar till vår skola.


På Petterbacke ska vi också rigga för att kunna ta emot de ensam kommande flyktingbarn, 10 st , som vi har skrivit kontrakt med Migrationsverket om. Organisationen runt omkring denna verksamhet är nästan klar. Områdeschefen började jobba i september, Övrig personal är anställd och börjar jobba 1 november och den 1dec ska det vara helt klart för att ta emot de första barnen. Verksamheten kommer att ligga under Socialnämnden.


Nämnas bör också med stolthet och ”lång hals ” att Socialstyrelsen har satt vårt demensboende Strandbacka på sin Topp 20- lista över bra boenden i Sverige … För nått år sen hade vi Tallbacka på listan. Detta tack vare den engagerade och duktiga personal som vi har...

Vi bjöds på kaffe och kanelbulle och hade en mycket trevlig pratstund med varandra.


Nästa gång träffs vi I Storsele 2 november och Skansholm 21 november

Väl mött då

PoliktikerCafe i Järvsjöby...

... Ikväll var turen kommen till Järvsjöby, och på Järvjsögården hade vår partikamrat Birgitta samlat ihop sina "trupper" och dom hade ordnat med kaffe och jättegoda mackor och en smarrig kaka som bara smälte i munnen på oss. 

Information med Åke och alla ordföringar som var och en lämnade en rapport om de senaste händelserna i nämnderna och en jättebra frågestund utvecklades till en livlig diskussion ...

Diskussionen för kvällen handlade mest om DSL och kommande planer för flygplatsen. Men även sophantering och sånt som stått i tidningarna kom upp ...Nyttiga diskussioner som ger bra respons och feedback...

Allt som allt har vi haft en super trevlig kväll i glada vänners lag.


Nästa Politkercafe håller vi i Vilhelmina den 25 oktober ... Boka in det i almanackan redan nu...

Socialdemokraterna /gm Kristina Norman

Politikercafe i Dikanäs...

...

Vi socialdemokrater i Vilhelmina har bestämde oss redan under Valturnen förra året, som vi upplevde som mycket lyckad, att  vi ska fortsätta våra resor ute i byarna i vår kommun, med jämna mellanrum och inte bara under valåret. Dessa träffar på olika platser i kommunen har känts oerhört givande och det är mycket intressant att möta olika människor och höra allas åsikter och att få lyssna och lära sig vad som är viktigt  i vardagen i just den byn som man för dagen befinner sig i. För vi bor alla i samma kommun, men behoven ser lite olika ut beroende på vilken ände av kommunen vi befinner oss i även om många saker är likadana för dem som bor i glesbygd ...

Vi tog fram ett handlingsprogram och vann valet överlägset på detta program. och nu vill vi stämma av hur arbetet fortskrider. Både genom att informera om vad vi jobbar med, och lyssna. Att ge möjlighet  till våra kommuninvånare att ställa de där frågorna som man går och grunnar på. En slags avstämning delmålet.

På dessa politikercafe som vi nu anordnar har vi med oss Ordföringarna i de olika nämnderna, Kommunalrådet och Kommunfullmäktiges ordförande som har den överblickande kunskapen o vart och ett av dessa nämnders aktiviteter och kan svara på frågor som dyker upp...

Ikväll har vi alltså varit i Dikanäs  på Sagagården. Vi pratade om Postgång, Bussturer, Sophantering, Äldreomsorg, Skola, Undervisning i samiska och andra saker, som tex hur var det nu egentligen med det där som jag läste om i tidningen?

Emellan diskussionerna  och frågorna spelade Max Fredriksson låtar som kom dansnerven att börja spritta och han avslutade med en mycket fin överraskning. En duett med en av Dikanäs  "talanger i skymundan", Marion Wikars. Dom sjöng låten " You got a friend"  och vi blev varse om en, och iallafall för mig ny, fantastisk sångerska. Himmelskt goda mackor med hemgjord mimosasallad, skinka, ost och grönt, hembakt morotskaka och kaffe, bjöd vår superduktiga partikamrat Gunilla Prång på.

Det blev ett mycket informativt möte åt båda hållen, tycker jag. Jag tror att vi har kunnat räta ut en hel del frågetecken, på både det ena och det andra. Vi har blivit också på minda och uppmärksammade på  en del intressanta frågeställningar. En del ligger redan under utredning och andra har vi inte uppmärksammat fullt ut tidigare men nu kan vi  lägga fram det på agendan i takt med att möjlighet gives.

Dessutom så har vi väldigt trevligt i bilen till och från våra destinationer.

I morgon ses vi i  på Politikercafe Järvsjöby kl  18,30.

Väl mött alla intresserade.

 

Jag måste säga det igen. Politik är roligt!. Det är det här det går ut på. Samspråket  och samarbetet mellan människorna om hur vi vill ha vårt samhälle och vårt dagliga liv. Med jämlikhet, solidaritet och rättvisa som ledord.

Politik är att vilja och att välja. Det har jag gjort. Jag väljer Socialdemokraterna!

Ett mycket...

... bra repskapsmöte har vi haft ikväll. Vi har diskuterat aktuella frågor och händelser och kommit överens om förhållningssätt för framtiden och stämt av hur långt vi har kommit i vårt arbete för Vilhelmina  och vad vi har kvar att göra.

Vi kommer under hösten att starta ett  antal politikercafèer runt om i Vilhelmina Kommun, En slags informationsträffar under trevliga former med underhållning och fika, dit man kan komma och ställa sina frågor om man har några eller bara lyssna. Det kommer att bli roligt !

Jag och en partikamrat ska åka till Medlefors den 3 september på en studie/informationsdag som vi sedan ska ha som plattfrom för en serie studiecirklarsom vi ska starta under hösten/ vintern / våren. Datakurser för nybörjare, mötesteknik och regelverk , och politikerskola är några av de ämnen som vi planerar att ta upp och förkovra oss ännu mera inom... Information och kunskap är A och O  och det ska vi ta fasta på på allvar inom partiet.

Spännande är det

Gofika som alltid på dessa möten. Idag serverades olika slags "frö/ vete/råg-kusar" med ost, skinka och grönsaker, The och kaffe.

Maken bjöd på en kopp the när jag kom hem och nu ska jag krypa ner i en renbäddad säng och slumra in ...ovaggad... Trött så ini vassen efter en intensiv men rolig och mycket intressant dag

Hej på en stund


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Så här ser jag på saken...

... Jag fick frågan idag : "Hur kan du ...?" på ett sms .

Jag försökte mig på ett svar per sms tillbaka. Jag vet inte om personen i fråga blev nått klokare men jag hoppas det. Sen vard et en FBvän som säger:

"Kan du förklara så att jag förstår?"

Och jag svarar att jag ska ge mig på ett försök. Det kommer här:

 

Så här ser jag på saken !

Regnbågenärendet

Här råder det inga som helst tvivel på att det begåtts flagranta misstag och att man har brustit i ansvar , uppföljning och styrning på ett sätt som lett till stora fördyringar... Detta skulle inte ha hänt om Jonny haft koll på sin del av verksamheten med återrapportering på ombyggnaden...

Maria i sin tur sitter i det organ som har den näst högsta beslutanderätten och ansvarsplikten. Hennes ansvar ligger i att hon har brustit i uppföljning och styrning och ansvar.

 Ingen av dom har tydligen förstått vilket ansvar dom tog på sig när dom tackade ja till uppdraget. Och nu kommer man i efterhand och försöker skylla på, i Jonnys fall VIBO och tjänstemän(?). Det är inte acceptabelt. Maria påstår sig veta zipp zero nada och “förstår inte vari hon har brustit” (som hon skriver i sin blogg och också yttrade i talarstolen igår)Det är också är oacceptabelt.

 Både Maria och Jonny är ytterst ansvariga för sina respektive nämnder, och för det lyfter dom ett arvode på runt 15 000 kr/månad. Detta är ännu en orsak till varför dom borde ha haft tillräckligt med initiativ för att driva frågan mera ansvarsfullt, och inte med denna “låtgåmentalitet” som speglas i deras handlande både tidigare och igår i Fullmäktige.

Revisorernas berättelser som Maria lutar sig emot ska enligt information om en Revisors ansvar och åtagande endast ses som en rekommendation till Fullmäktige. Fullmäktige kan sedan besluta nått helt annat med motivering. Vi, socialdemokraterna och Vänstern, gjorde efter mycket nogsamma kontroller och efterforskningar i hela det här ärendet en annan bedöming och röstade därefter.

Information om vad som är en revisors skyldighet hittar ni t.ex. i

Max blogg1 och Max blogg 2. Läs också om Maxans funderingar kring gårdagens fullmäktige.

 

Ansvarsfrihet för Åke Nilsson som KS ordförande  i Cloudberry -ärendet

Jag har hela tiden stått bakom det ska Miljonlånet och framhåller fortfarande att iden  med att gå in som delägare liftbolaget iKittelfjäll, för att säkerställa driften  av liftarna i Kittelfjäll . NU blev det tyvärr en pannkaka tack vare att  att  Cloudberrys ägare inte hann få ihop till nyemisson i tid. Affären  med det nya liftbolaget som tänkts gick i stöpet men och Miljonlånet som kritiserats så mycket  gick ändå till nytta eftersom det gick direkt in i  bolaget som driver Hotell Kittelfjäll. Vår säkerhet i lånet, dvs panten i Malgovikshus är enligt oberoende värderare fullgod, och vi går nu den lagstadgade väg som är bruklig  för att återfå vårt lån...

Ärendet överklagades av oppositionen och Förvaltningsdomstolen bedömde det som en olaglig handling av KS att besluta om detta ärende. Men eftersom vi som stått bakom den här frågan "inte riktigt höll med" i det utslaget, så överklagades ärendet till kammarrätten. och där ligger det nu i väntan på utfall. Domen från förvaltningsrätten har alltså inte vunnit laga kraft, och alltså rimligtvis inte användas som stöd i en argumentation. Det har ändå skett och det vänder vi oss emot...

Eftersom jag stöder beslutet om miljonlånet och anser att det var rätt att satsa i Kittelfjäll så tycker jag inte att Åke Nilsson har gjort fel och han ska därför beviljas ansvarsfrihet

Alla handlingar till detta ärende är offentliga handlingar så man kan gå på Vilhelmina kommun och hämta dom. Man kan också hämta dom här

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Vilhelmina/Hem1/Vilhelminas-nyheter/Vilhelmina-kommuns-laneaffar/

 

När det gäller vice ordförandeposten

 Vi har hela tiden vänt oss emot att Maria skulle ta den posten eftersom hon deklarerade innan valfullmäktige att hon inte skulle kunna delta på KS möten pga av sitt nya jobb. Nått som hon heller inte gjort särskilt ofta... och då ifrågasätter jag om man verkligen ska ha ett uppdrag som man lyfter arvode för men inte kan sköta, vilket hon inte kan om hon inte kan närvara. Det är min grund för att rösta som jag gör i det fallet. Maria är dock ledamot i styrelsen så hon är inte avsatt eller undanskuffad på nått vis. Och snacket om att vi tar ifrån borgarna möjligheten till information är ren bullshit. Om Maria deltog i mötena överhuvudtaget, skulle dom ha samma möjlighet att få information som om hon varit vice. OCH det finns andra borgare också i KS som skulle kunna informera OM dom ville. Men efetrsom dom uppenbarligen inte pratar med varandra så förstås man att det blir svårt.

Efter gårdagen då Maria ej beviljades ansvarsfrihet kom det upp ännu en anledning till varför hon inte ska sitta på vice ordförande posten I KS. Förtroendet för Maria är sedan länge förbrukat och det blev inte bättre av gårdagens händelser och utfall. Hon har helt enkelt gjort bort sig....och det har Jonny gjort också. Dom allra flesta vet att när man klantar sig får man ta konsekvenserna.

Personligen så anser jag att vi borde ha gått ett steg längre och avsatt dom båda. Det var det för övrigt fler i vår grupp (S) som tyckte, men jag inser att jag inte har förstått hur pass skarp en sån här markering är så jag låter det bero...  och vi bestämde oss slutligen efter ett par ganska hårda diskussioner att gå en mjukare väg, som också (V) anslöt sig till.  Några av oss ville vara ännu mjukare men vi beslöt som sagt att gå en gyllene medelväg. Dom som varit med längre än jag övertygade mig till slut om att enbart att inte bevilja ansvarsfrihet var en tillräckligt hård markering.

Det är min syn på saken.

 

Kristina Norman

Socialdemokraterna i Vilhelmina

Det skirvs en hel del...

... idag om medias vinkling  och bedömning av partiledardebatten. Att man iställer för att skriva om det politiska innehållet, är mera intresserad av att framhålla det retoriska framförandet av budskapen, och t.o.m olika färger på slipsarna  och andra modedetaljer, som jag nämnde i gårdagens blogginlägg... Det känns inte bra helt enkelt och som mina medskribenter här nedan påpekar så kan det var ett hot mot demokratin.   Och att retorikexperterna borde ägna sig åt att lära våra politiker att framföra sina budskap så tydligt som möjligt istället för att sitta och döma i efterhand.

Här kommer några riktiga tiopoängare i ämnet.

Högbergs tankar

Martin Mobergs betraktelser

Läs och Bengt Silvferstrands tankar omkring konfrontation i politiken, och

Jag gillar också Martin Mobergs inlägg om det dilemma som Reinfeldth måste ta ansvar för ...

 

Idag har jag suttit i Socialnämnden. Det blev en lång dag med många och känsliga ärenden mycket diskussioner blev det.  Och jag ska ärligt säga att jag tyckte det blev en tung dag. Vi har flera projekt göra uppföljningar på och slutföra och det är svåra beslut, men vi är på god väg och det enda alternativet som finns, är att vi ska utföra det vi har satt som mål. Vi tar sommarlov i Socialnämnden nu och startar upp med nya friska takter i augusti.  Alla, både politiker, tjänstemän och anställda är trötta och längtar efter semester.

Nästa event är vårt repskap på söndag... sista mötet före semestern och som alltid bjuds på trevligheter och gosaker efter fullgott arbete. Det ser jag fram emot.

Meningen var att maken skulle hänga på och få  lite politisk inspiration, men si det bar sig inte bättre än att det krockar med det träningsläger som han och radarkompisen Rynne och Jeppe ska åka på. Bowlinggurun Gert  i Umeå ska kolla in deras spel och tipsa om vad som ska finslipas under sommaren inför spelstarten i Elitserien med UIKs färger... Men jag har en "kavaljer" till söndagens event iallafall, för jag tar med mig farfar. Han tycker det är roligt att få lite politisk "smorning".

På måndag ska vi äntligen ta upp årsbokslutet 2010 och frågan om Regnbågen bygget. Det blir säkerligen en lång och hård dag, men jag hoppas att vi ska kunna göra avslut och kunna gå vidare efter dagens slut...

Maken har kopplat in en 28 tummare istället för 50 tums tvn som gick och dog härom kvällen utan vidare.  Den känns löjligt liten att titta på i jämförelse och jag funderar om det finns förstoringsglasögon. Men förhoppningsvis ska den inte behöva vara med så länge, för om jag får som jag vill ( och det brukar jag få )så hänger snart en 50 tummare plattis på väggen, och ordningen är återställd... men ... 28 tum  ÄR bättre än ingen tv alls. Det vill jag definitivt ha sagt...

...och nu ska jag krypa ner i bingen och bliga på den lille(=tvn ) ett tag och somna ifrån avstängningsknappen ...gonatt

och hej på en stund

0 kommentarer | Skriv en kommentar

87 personer...

... räknade Åke till i vårt 1a maj- tåg  i Vilhelmina och ännu fler slöt upp till fikat. Där var vi en bra bit över 100 personer.

Solen har skinit på oss emn lite snål blåst gjorde att det var ingen överdriven värme precis. Men betydligt skönare än i fjol när det blåste stålspik när vi skulle gå tåget...Då var det kallt på riktigt. och jämfört med det så var det förstås nästan rena sommarvärmen.

Vi har brett mackor, skurit kakor och kokat kaffe för kung och fosterland och  fikat lyssnat på undehållaning med träskoteatern... Gamla shillingtryck och andra visor .

Lars Lilja höll ett mycket bra och inspirerande tal som hade många poänger som gick hem mitt i prick. Pyssel för barnen och Bingo för dom lite äldre...

Lotteri hade vi också med fina vinster och som alltid är det någon som har extra mycket tur, vilket drar skrattsalvor också. Mycket trevligt...

 Sammanfattning= En riktigt bra dag...

UPP TILL KAMP....

 hej på en stund

Budgetcirkel 2011

Budgetcirkel med de sedvanliga excelfilerna som Åke har hur många som helst i lager... och vi jobbar på...blir bra det...

Vi hann också med en stund uppdatering och några roliga historier och go'fika... Sen spånade vi också en stund om framtiden och vad man kan göra med den. Ideer finns det gott om. Bra att veta ! Kan komma väl till pass en vacker dag.  Ett bra möte iallafall... Man känner sig upplyft och stark när man kommer hem från en sån här kväll. NU gäller det att hitta bingen.

G'natt alla goa vänner!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Gruppmöte...

. inför socialnämnden ikväll. S+V -gruppen samlas ett par dagar innan Socialnämndens möte och går igenom punkterna som ska upp på dagordningen, diskuterar och luftar olika tankar och tillvägagångssätt... och när man är nybörjare  så kan man passa på att fråga " dumma" frågor... något som jag tycks ha en hel uppsjö av ibland... Känner mig som en 4 åring ibland ... varje svar ger en följdfråga som får ett svar som ger en följdfråga som...

Men det är ju "learning by doing" som gäller och jag försöker suga åt mig så mycket jag kan. Man kan riktigt känna hur öronen utvidgas i min försök att hinna höra och registrera så mycket som möjligt... Jag tror det är svårt att bli fullärd i detta gebit. det är väl det som gör det så intressant... 

I mitt nästa liv ska jag  passa på att läsa och utbilda mig allt vad jag orkar, för det är enormt roligt att lära sig nya saker varje dag...

Ser på Aktuellt att  kriskommisionens rapport "omstart för socialdemokraterna " bla rekommenderar att  ta bort RUT och lagstifta mot vinster i friskolor för att skydda  kommunala skolor... Tummen upp för det , säger jag,

Vi ska inte subventionera städhjälp åt rika som redan har råd,  och skattepengar som nu går till vinster i friskolorna ska stanna i kommunerna och komma skattebetalare till del istället...

I Vilhelmina har vi Socialdemokrater varit tydliga och enade om vad vi vill och vilka värderingar  vi har och så vann vi stort också i valet...

Rekommenderad läsning idag... Åke Nilssons VK -Blogg innehållande  brev från Vilhelmina KSau  till Migrationsverket . Jag noterar att det verkar vara av vikt att påpeka att den som kom med förslaget om att skriva detta brev är Kerstin Bergsten, PA

Angående Migrationsverkets planer på nedläggning av mottagningsenheten i Vilhelmina.

 

Hej på en stund <3


Fullmäktige 14 februari 2011...

...

Den som har anlag för högt blodtryck och av /eller annan anledning lätt tappar koncepeterna bör avsluta läsningen I detta inlägg här...

Detta är den enda "varning" som utfärdas..


 

Det är ju tur att vi socialdemokrater har egen majoritet för annars skulle det nog inte bli många stickor  att läggas i kors. Oppositionen gör sitt allra bästa för att sätta käppar i hjulen och vi har väl att vänta ännu en överklagan snart . Oklart varför? Men det verkar vara den nya taktiken...med tanke på att vi på snart 100 dagar har fått in 10 överklagningar...Svaren från förvaltningsrätten dröjjer och lär väl så fortsätta göra... Om ni frågar mig, så tror jag att det beror på att dom har inte skrattat färdigt  ännu. När så sker kan dom börja jobba...

Den borgeliga Alliansen tycker att dom har för lite insyn ,men vill inte komma på dom informationsdagar som vi har startat.

Man vill vinkla den sk informationsbristen till att det beror på att man inte har nån viceordf post i Ks . Det valet har ju som bekant överklagats av alliansens företrädare, men man tycker inte det är så noga med att invänta förvaltningsrättens beslut i frågan (?)Man  klagar över att informationsmappen på Firts Class inte innehåller tillräckligt med information och sitter med armarna i kors och väntar på att serveras på silverfat. 

Man glömmer mycket noggrannt att beräkna att man har full insyn och representation  i alla nämnder. Varför kan inte någon av dessa representanter informera de andra ? Och att det var dom själva som ville ta bort oppostionsrådsposten...Men nu vill man inte ta ansvar för den uppkomna situationen utan skyller i vanlig ordning på ...sossarna...Egentligen beror det på att man inte har tagit ansvar för sin egen roll i politiken.

OCH... Inte nog med det... beskyllningar om mörkande av uppgifter , felskrivningar i protokoll och tom medvetet fifflande som i klartext skulle vara till lagbrott, börjar bli ett permanent inslag i borgarnas argumentation... vissa kommentarer gränsar fakiskt till ärekränkning...Och sen lägger man sig till med offerrollen och börjar hojta om härskartekniker när man får mothugg... Snacka om fulspel.

I min bok är det fullständigt oacceptabelt att komma med sådana beskyllningar om man inte kan föra fram bevis på att det man påstår är sant. Det kan man inte, men det verkar inte hindra dessa damer och herrar. Den högaktning som jag har känt för vissa personer har idag fått sig en allvarlig knäck, och jag är bara … väldigt brydd. Alla förhoppningar om nån slags samarbete med alliansen kommer på skam efter en sån här dag. Självinsikt är något som verkar vara fullständigt frånvarande i denna församling.

Det är inte alls konstigt om det känns gruvsamt att gå till möten, som en grannbloggare skrev, om man infinner sig på mötet med den inställning som man hade idag...inställningen att med alla medel smutskasta och förringa socialdemokraterna ...om det hade varit jag skulle jag ha haft rejält ont imagen.

Men … även om det verkar som vi är gruvligt i luven på varandra på dessa KFM möten så känns det skönt att kunna säga att så är det inte på nämndsmötena...Vi socialdemokrater har börjat beta av punkterna i vårt handlingsprogram och vi jobbar oförtrutet på... Vissa saker kan i ett första perspektiv kanske verka helt omöjliga men vi menar att det tar bara lite längre tid. Den här första tiden har vi ägnat mycket tid åt att gå igenom och proritera om för att så fort som möjligt få en ekonomi i balans och som det ser ut så är vi på god väg... Full fart framåt i Möjligheterna(S) Vilhelmina.

Hej på en stund

Kolla in webbsändningen här  och

Möjligheterna(S) Vilhelmina


Grattis Susanne!

Vår partikamrat Susanne Andersson utsågs till Årets Wilhelmina häromdagen. Det  är värt ett extra stort GRATTIS!!!

Hurra Hurra Hurra !!!

Stora Grattiskramen från oss alla  i (S) VilhelminaTaggat med: 

, ,

Idag...

...

... vill jag rekommendera alla att läsa bloggen

Ett hjärta RÖTT

Bloggaren Ilse-Marie sätter än en gång focus på ännu ett av våra tilltagande samhällsproblem... Arbetslöshet!

 

I går kväll var jag på FolketsHus styrelsemöte... Jag blev  ju invald som suppleang i november och känner att jag behöver börja sätta mig in i vad det handlar om. Då passar det bra att gå med och lyssna bredvid från början... Mycket intressant och givande .

Vi har ju som bekant en ny chef på Folkets Hus i Vilhelmina och det verkar som det kan  börja hända saker under hans ledning... spännande och roligt tycker jag...

Hej på en stund<3Taggat med: 

,

Snöröjning...

... på helgerna har det klagats på länge i Vilhelmina tätort av den anledningen att den har varit obefintlig... Varken gator eller trottoarer där folk ska gå, har plogats vilket i förlängningen medför betydande trafikfaror, då folk har en tendens att vika ut i gatan och gå efter hjulspåren...Ett rent under är att ingen allvarlig olycka har hänt, men otaliga incidenter har man hört talas om och några har jag också kunnat bevittna.

Att ta sig fram med en barnvagn eller en rullstol har varit ett mastodontjobb som man gärna inte ger sig på, och gamla människor har fått se sig insnöade då man inte klarar att plumsa i djupsnö...

Nu har detta förhållande ändrats och man har bestämt att gränsen för plogning skall vara 5 cm snödjup även på helgerna... Det välkomnas  säkerligen av de allra flesta... Iallafall vi som bor i Vilhelmina tätort och som ska tampas med situationen på daglig basis.

Men som vanligt höjs avundsjuka röster och det antyds att detta beslut skulle var röstfiskeri från (S)... Jag skulle snarare vilja kalla det att den styrande (S)-ledningen i Vilhelmina Kommun är synnerligen hörsamma och lyssnar till vad innevånarna vill och behöver

hej på en stund <3

Äldre inlägg