....Regeringen Reinfeldth, Borg & Co har ju i många år förtalat och nedvärderat

 sjuka och arbetslösa människor och förordat  och försvarat sin "arbetslinje" på alla sätt med näbbar och klor... därför är det smått anmärkningsvärt när man får läsa uppgifter som i länken nedan som ännu en gång tyder på att den nuvarande politiken inte håller  och att sjuk och arbetslöshetssiffror går åt rakt motsatta hållet mot vad Regeringen Reinfeltdh, Borg & Co påstår... Vadan denna diskrepans i statistiken kan man fråga sig ?


Läs själva>>>>>"Politisk katastrof" - I Reinfeldts Sverige förtidspensioneras rekordmånga unga