Vi, Annika Wibrell (S), Eva Risberg Abramsson (S)och Katarina Harlin (M)har haft socialnämndens au den 13 januari.

Eva Risberg,Abramsson kommer att gå in som ersättare för Ulf Hansson som är föräldraledig till den 1 juli 2011.

 Det blev en lång och intensiv dag med mycket kring budgeten.

Bland annat fick vi aktuell information från verksamheterna där vi kan se att det är en stor arbetsbelastning på våra chefer inom Omvårdnads området och även på Ifo.

Några av områdescheferna har blivit sjuka och det belastar ytterligare dom övriga. Det jobbas i verksamheterna med detta och redovisning ges på nästa nämnd den 17 februari om läget.

Men det jag kan se så har vi en otroligt fin och väl fungerande och väl organiserad äldreomsorg i Vilhelmina kommun och det är jag väldigt stolt över. Vilhelmina kommuns äldreomsorg ?????????? är en bland som 20 bästa i hela Sverige 

Budget 2011 diskuterades och dom generella besparingarna på 1890 tkr som var kvar att spara för att komma ner i ram.

Jag la fram dom förslag som jag sett som möjliga att genomföra. Så fort protokollet är justera så kan ni se förslagen där.

Det som uppdagades tisdagen den 11 januari, alltså två dagar innan socialnämndens au, var att det på något oförklarligt sätt fattades det på IFO, pengarna för dom två äskade tjänsterna. Alltså helt plötsligt ytterligare 813 tusen kronor . Det har varit stort sett omöjligt att få någon förklaring till detta och Åke, Karl-Johan och socialnämndens förvaltnings ekonom Helena Olsson och ekonomichefen Lars Ekbäck deltog under AU för att få klarhet och reda ut hur detta kunnat hända. Men kontentan av allt var att vi får ju inte ytterligare pengar till vår nämnd utan måste hitta pengarna själva. Efter visst pusslande o diskuterande så fattas det i dagsläget 345 tusen som jag inte är kvinna att hitta. Men skam den som ger sig, jag har kallat socialnämndens tjänstmannaledning till en träff nu på torsdag då vi ska tillsammans se vad vi kan göra.

Vi diskuterade vidare extranämnd för budget och årsredovisningen, det blir en extranämnd den 17 mars, och en hel del andra ärenden.

En intressant och givande dag och det finns mycket att lära sig om socialnämndens verksamheter och budget arbetet.

Socialnämndens ordf.

Annika Wibrell