Samverkan mellan Vilhelmina kommun och Landstinget

Den 19 december 2012 hölls ett uppstarts möte i Storuman där Vilhelmina kommun och Vilhelmina Sjukstuga påbörjade ett arbete för att se vilka samverkans möjligheter som finns bl.a. kring personal och lokaler, ex gemensam vårdavdelning.

Det har bildats en styrgrupp bestående av personer från Kommun och landsting, som ska ha första sammanträdet i slutet av januari.

Av den anledningen så har planeringen för Gläntans ombyggnation, utflyttningen av Gläntans korttidsplatser och genomförandet av Hemtjänstens flytt, tillfälligt frysts tills vi ser vilka framtida möjligheter det finns till samarbete och hur det i så fall ska se ut. Målet för denna samverkan är att det ska bli så bra som möjligt för medborgarna i Vilhelmina kommun som är i behov av vård och omsorg.

Vi fick mycket bra information om hur Storumans Glesbygdsmedicinska centrum är uppbyggt och hur det fungerar idag och deras ”resa” för att nå dit dom är idag.

Peter Olofsson och hans kamrater från landstinget gav oss också information om det framtida Glesbygdsjukhus i Vilhelmina som ska genomföras vilket kommer att betyda mycket för medborgarna i Vilhelmina.

Soc ordf Annika Wibrell