Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg i kategorin Partiordförande har ordet

Tillbaka till bloggens startsida

Hur länge ska lögnerna få florera?

Jag har blivit uppmärksammad på att en känd sanningsförvanskare i något/några inlägg, ev. på VK:s kommentarssidor, gjort påståenden mera horribla än alla andra som han löper med. Frågan gäller vad som hänt i Vilhelmina Bostäder AB och behandlingaren av de åtagande som Vibo gör bl a mot kommunen. Hans uttalanden närmar sig nu förtalsgränsen, och frågan kommer givetvis att följas upp. I det följande redovisas vad som hänt kortfattat.

Vilhelmina kommun genom kultur- och utbildningsnämnden beställde av Vibo nya lokaler för Regnbågenverksamheten, vilken tidigare bedrevs i f d byggnadskontoret på Volgsjöstrand. Med den utformning som ursprungligen beställdes, påbörjades byggnationerna på Strandvägen 10. Byggnationerna hade knappt kommit igång förrän förändringar aviserades och beställdes och så skedde praktiskt taget under hela byggtiden. Tanken var att ursprungshyra och de ombyggnadsarbeten som skulle komma till stånd, skulle läggas på som tillkommande hyra under en tid av 10 år. När bygget var klart och kostnaderna kända, bestämdes att en del av ombyggnadskostnaderna, skulle läggas på hyran, medan övrigt skulle faktureras kommunen. Vilhelmina kommun måste ha ansett denna åtgärd vara att föredra, istället för att betala via hyra, vilken skulle ha uppgått till ansenliga belopp varje år och därmed minskat kun:s utrymme för annan verksamhet. Det ska i sammanhanget nämnas att Vibo ändå tagit en rejäl del av kostnaderna med att anse dessa hänförliga till en allmän förbättring av bostadsmiljön på Strandvägen.

Vibo har avslutat verksamhetsåret 2010 genom formell bolagsstämma, där ägaren - Vilhelmina kommun - godkänt årsredovisningen och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Den revisionsberättelse som nu irrar omkring i debatten, förevisades som ett mailsänt papper av en av Vibos lekmannarevisorer. Denne revisor hade tydligen dessförinnan, tillsammans med kun:s tidigare ordförande, försökt att påverka Vibos revisor att ta hänsyn till omständigheter som var helt tagna ur luften. Vad som var avsikten kan man bara spekulera i, men nu när vi sett en av kommunens revisionsberättelser, framstår saken i mycket klarare ljus. Allt var tydligen iscensatt för att rädda skinnet på en viss politiker i kun.

Min fråga blir, när man ser alla okunniga inlägg, vem ska betala förskoleverksamhet som kun bedriver - Vibo eller kun? Mitt svar är givet - det är kun!

Sedan påstås att revisorn i Vibo är sparkad på grund av den revisionsberättelse som det oreras om. Sanningen är den att Vilhelmina kommun genom ett kommunfullmäktigebeslut i december 2010 beslutade ägardirektiv för Vibo, av vilka bl a framgår att Vibos revision ska samordnas med Vilhelmina kommuns. Bolagsstämman och dess ombud hade en klar instruktion att byta revisor och detta skedde utan avseende på vad som hänt betr den omtalade revisionsberättelsen och Regnbågenfrågan.

Det vore bra om man kunde hålla sig till sanningen, och om man inte vet, tog reda på fakta. Men allt tycks gå ut på att beljuga, kränka och vara allmänt dum mot vissa personer och ett visst parti. Uppskattningen och delbetalningen för detta kom i valet 2010. Slutbetalningen har vi inte sett, men den kommer.

K G Abramsson
ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina
Nytillträdd ordförande i Vibo

Varför ingen avsändare när Centern skriver?

Jag tror att nån har ställt frågan tidigare, men fått till svar att hela Centern står bakom vad som skrivs i detta partis namn.

Jag tror i alla fall att det, särskilt med tanke på det inlägg som handlar om 2010 års bokslut, vore bra om den undertecknades. Det kan inte kännas särskilt roligt att kollektivt behöva skämmas för ett sånt blogginlägg som man här har fått skåda. En rekommendation i all välmening, du som skriver för Centern, underteckna!

K G Abramsson

Varför denna inställning till sossebloggen?

I en grannblogg kan man läsa följande: "Trodde att killarna som startade egen blogg hade lagt ner allt agg mot
Vilhelminabloggen, men inläggen tycks fortfarande inledas med "I en
grannblogg"-kritikX-kritikY då och då. Lite komiskt må jag säga."

Det är inte "killarna" som startat en egen blogg. Det är ett parti som heter Socialdemokraterna i Vilhelmina. Det är det partiet och Vänstern som sedan valet styr Vilhelmina. Det är något svårsmält för en del och för en av grannbloggens ägare tycks det vara särskilt svårsmält. Vi trivs bra i vår nya blogg och där tycks väldigt många vilja vara med, i vart fall läsa. Antalet besökare överträffar stort förväntningarna. Mer än 15 000 besök i månaden! Det heter duga, eller hur?

Sedan har vi Socialdemokrater inget agg mot Vilhelminabloggen. Vi valde att lämna den då admin så tydligt visade mannamånstänkande, tillät rena övergrepp av vissa, men stängde av vederhäftiga personer. Just så förhåller det sig. Vi kan bara beklaga den behandling rättfärdiga och sanningssägande bloggare utsattes för. Komiskt eller inte, döm själv!

Vi hälsar alla intresserade välkomna att debattera på vår blogg, inte bara politik utan det går bra med andra inlägg också.

Fridens boningar

Jag vill, på Socialdemokraternas vägnar - och mina egna givetvis - önska alla bloggläsarna en

 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Vänligen

K G Abramsson

KD infriar sina löften

Det är en god egenskap att hålla sina löften, men i detta fall är det tveksamt om det för någon nytta med sig. KD har lova att störa det kommunalpolitiska arbetet under den nu inledda valperioden. Man har börjat storartat.

Redan, när en månad har gått av den nya mandatperioden, har KD överklagat två kommunfullmäktigebeslut. Det ena avser valet av kristdemokraten Håkan Gustafsson som ersättare i kommunstyrelsen istället för agnostikern Göran Jonzon. Det andra avser lånet till Cloudberry Village AB för att möjliggöra en start på ett omfattande utvecklings- och investeringsarbete i Kittelfjäll. Det ska genast anmärkas att kristdemokraternas representant i kommunstyrelsen, Rickard Norberg, deltog i det enhälliga beslutet men har nu körts över av sina partikamrater Jonny Kärkkäinen och Inga-Lena Larsson. Eller har han körts över? Kan det vara så illa att Norberg godtagit överklagningen och deltar i en aldrig tidigare skådad politisk cirkus iscensatt av Kristdemokraterna. Det kanske t o m är så att detta skådespel har initierats av KD:s styrelse med Ronny Thellbro i spetsen?

Jag har sagt det tidigare och upprepar det nu igen. Vill inte KD vara med utan emot, så må det ske. Den nu anträdda vägen som socialdemokrater och vänsterpartister väljer är möjligheternas väg, en väg för tillväxt och utveckling, för en positiv och ljusnande framtid. Vill man inte vara med så minns säkert väljarna detta när vi går till val nästa gång. Med den inställning KD nu demonstrerar, är ingen skada skedd om KD är ute ur leken efter nästa val. Omdömeslösheten har fått ett ansikte i Vilhelminas kommunalpolitik - KD! En stilla förhoppning är att de andra borgerliga partierna inte tänker ansluta till KD:s  destruktiva linje.

K G Abramsson
ordförande för socialdemokraterna i Vilhelmina

Jonny K:s behandling av sanningen

I en grannblogg har Jonny Kärkkäinen kommenterat Åke Nilssons påstående om att han av en partikamrat har hört att oppositionen skulle komma att bli besvärlig under hela mandatperioden. Denna partikamrat är jag själv. I ett ganska långt samtal med Jonny K dryftade vi bl a vad som hände vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 november och Jonny K var mycket upprörd över det som hade skett. Han lovade, i inte bara en utläggning av texten utan i omgångar, att någon samarbetsvillig opposition skulle vi inte räkna med och att dom skulle vara "en nagel i ögat på socialdemokraterna under hela mandatperioden", alltså i klartext att ställa till besvär i politiken i Vilhelmina i fyra år framåt! Det skulle vara straffet för att vi i demokratisk ordning fick rösta på "vår kandidat" som vice ordförande i kommunstyrelsen och "vår kandidat" som ersättare i samma styrelse. Det har från Jonnys sida utlovats både överklagning av valfullmäktige och kommunstyrelsebeslut, så han har redan gått till verket för att infria sina löften.

Sen kan man ju undra hur Rickard Norberg med bevarat anseende och trovärdighet kan acceptera Jonny Kärkkäinens uttalanden och "löften" om överklagningar av kommunstyrelsebeslut. Det skulle vara värdefullt om dessa herrar Kärkkäinen och Norberg berättade vad som mörkades under kommunstyrelsesammanträdet.

Jag har vidare av Jonny K. fått reda på att  jag har tillrättavisats om vårt handlande i valfullmäktige, och som också tydligen varit föremål för diskussioner i KD:s lokala styrelse. Jag tycker att ni ska sluta fantisera, sluta demonstrera dådkraft som aldrig har funnits och aldrig kommer att existera och mest av allt så ska ni sluta beljuga folk. Ni skulle ha större nytta av att ordna era interna, vad jag kan förstå, mycket kaotiska förhållanden idag än att oroa människor i kommunen med uttalanden och besked som saknar grund. Jag tror inte att folk gillar era föresatser att förstöra samarbetsmöjligheterna i Vilhelmina. Vi socialdemokrater kommer att jobba för en positiv utveckling och vill ni i Kristdemokraterna inte vara med så kan inte vi hållas räkningen för detta. Vi kommer att göra jobbet utan er om det är det ni vill. Med det upplägg ni nu presenterat, så är det nog mer än troligt att vi inte behöver räkna med Kristdemokraterna efter nästa val.

K G Abramsson
ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina

Varför överdrifter och rena lögner?

I en grannblogg orerar förra kommunalrådet i Vilhelmina över vad som hände i kommunfullmäktige den 1 november. Av utgjutelserna så kan man dra slutsatsen att besvikelsen är enorm och att detta tillstånd har bidragit till att analysen saknar all vett och sans. För tydligehetens skulle citerar jag ett stycke ur detta inlägg:

"Socialdemokraternas starke man har ringt upp några på vår sida och
övertalat dem att gå socialdemokraternas ärenden.  När jag förstår vad som händer så blir jag
alldeles stilla och kall inom mig. Jag kan inte tro att man kan vara så
respektlös mot demokratin. Att Lars Eliasson kan svika oss så efter allt arbete
och alla överenskommelser vi gjort är en oerhörd besvikelse. Inte ens hans
partikamrater visste något vilket visar på den mannens ryggradslösa feghet. Att
KG är en räv visste vi alla om men jag undrar om inte guldkorset han bär runt
halsen brände under detta fullmäktige. Så uselt som den mannen beter sig. Jag
undrar om inte hans prestigeförlust i ”remma upp dig” debatten gav eld på hans
bränsle att få bort mig."

För det första: Jag (om nu Socialdemokraternas starke man skulle vara jag själv, vilket jag tror att hon menar) har inte ringt upp några på borgarnas sida för att gå socialdemokraternas ärenden. Verkligheten är nog dessvärre den att inte ens allianspartierna i grunden har sett sitt eget förslag till val som det optimala. Deras förslag utgick enbart ifrån partiernas enskilda röststyrka, och använder man den metoden kan vem som helst räkna ut hur det aktuella uppdraget skulle hanteras.  Alltså, att jag skulle ha ringt runt som påstås, dementeras härmed som dikt och förbannad lögn.

För det andra: Hennes påståenden är en ren och skär kränkning av både Socialdemokraterna som parti, och partiets medlemmar och främst de som valts till kommunfullmäktige. Vad hon egentligen säger är att den socialdemokratiska fullmäktigegruppens medlemmar (totalt 28 personer exkluderande mig själv) skulle gå i mitt ledband och inte ha, eller tillåtas ha, egna åsikter eller kunna rösta efter eget huvud. Detta är i sanning en okunnig, aningslös och nedsättande inställning till aktiva, kunniga och engagerade socialdemokrater i kommunfullmäktigegruppen. Jag hoppas att hennes skymfliga behandling av dessa personer är ett utslag av alla de, i affekt, oöverlagda uttalanden hon gjort de senaste dagarna.

För det tredje: Jag har, och förmodligen inte bara jag själv, under hela valrörelsen funderat över ett visst partis "förlåtande" attityd till personer som jag anser har gått över gränsen vad gäller offentlig debatt och analys i bloggvärlden. Man har tillåtit rena övergrepp på socialdemokratiska partiet och en del av dess medlemmar. Detta har jag sagt tydligt och klart till dem i detta parti jag trodde hade både vett och förstånd att tänka längre än till den 19 september. Men nej, inte en endaste liten reaktion ifråga om hur vissa tilläts våldföra sig på både sanning och analys. Inte förrän i det skede i valvakan,när det stod klart att taktiken och strategin hade totalmisslyckats, kommer erkännandet att man hade agerat felaktigt och inte i tid uppmärksammat det starka villospår partiet hade letts in på av noviserna i detta parti. Jag förstår att upprördheten är stor, men låt den verka inom detta parti och slå inte "hatet" mot socialdemokraterna. Om inte nån har räknat ut vilket parti jag menar, så är det Kristdemokraterna.

För det fjärde: Socialdemokraterna har gått till val på ett program som vi har arbetat fram i stor samsyn med väldigt många människor. Vi har under den senaste mandatperioden sett hur tafattheten spridit sig och hur profileringsansträningarna hos vissa personer fått gå före kommunens väl och ve och detta har inte varit bra för Vilhelmina kommuns utveckling. De partiinterna trätorna i och mellan allianspartierna har kostat kommunen väl mycket de senaste fyra åren. Dessa år har inte varit en lycklig tid för kommunen.

För det femte: Nu är valet över, nu är platserna i olika organ besatta med personer från de olika partierna, det är nu arbetet med att få Vilhelmina kommun på fötter igen börjar. Vi kommer att ansränga oss för att göra det bästa av förutsättningarna och vi välkomnar de på den borgerliga sidan som vill vara med. Vi tänker göra det vi lovat och mycket av detta tror jag att borgarna också är beredda att ställa upp på. Förvisso har vi nu egen majoriet i kommunens alla nämnder, men den är inte tänkt att användas för "överkörningar" utan för väl genomtänkta beslut och dessutom också förhoppningsvis i rätt stor samsyn med oppositionen.

K G Abramsson
ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina


Nu är "S-teamet" vid rodret

Genom kommunfullmäktiges beslut i mådags, så har kommunstyrelsen och nämnderna fått sina ledamöter och ersättare. Nu börjar jobbet med Möjligheterna(S) Vilhelmina. Oaktat den majoritetsställning som nu gäller, kommer vi socialdemokrater att jobba för Vilhelminaborna och inte, som några vilsegångna KD- och C-debattörer försöker göra gällande, mot oppositionen. Vi vet att det inte känns roligt att förlora val. Vi förlorade 2006 genom en form av "teknisk knock-out" och fick känna på ökenvandringen i fyra år. Våra förslag ville man från de borgerliga partierna knappt höra talas om och man deklarerade frankt att här är det vi som bestämmer.

Vår håg står inte till att förgöra oppositionen, det klarar man så bra själv. Vi vill nu börja genomförandet av vårt program för att visa Vilhelminaborna att vi tar ansvar, vi gör saker som vi alla är betjänta av och som ska göra livet lättare att leva om man bor och verkar i Vilhelmina. Vi ska kunna summera den kommande fyraårsperioden och säga att vi gjorde vad vi lovade och vi har stått vid våra löften.

Just nu är det oro i det borgerliga lägret, men var så säker - det kommer att bli lugnt. Jag tror att man vid mandatperiodens första kommunstyrelsesammanträde kunde känna att något nytt är i görningen och stämningen bland kommunstyrelsefolket tycktes väldigt god. Vi vill göra rätt saker tillsammans med oppositionens företrädare. Vi söker inte konfrontation för konfrontationens egen skull. Resultat, det är vad som räknas!´

Några, som säkert känner sig besvikna över utgången av vissa val i kommunfullmäktige, fortsätter med sin smutskastning mot socialdemokraterna. Man har inget lärt av valresultatet. Vad man indirekt påstår är att Vilhelminaborna har röstat fel! Man har tydligen varken ork eller vilja att analysera orsakernas till valförlusten. KD, som gjorde stort nummer av att både vinna val och ta över taktpinnen, är väl det parti som har störst anledning att begrunda sina taktiska misstag och att man lät ett par politiska noviser sköta valrörelsen och propagandamaskineriet. Det måste kännas mer än tragiskt att behöva konstatera att man inte i tid förstod att man var på villospår och att man inte förmådde stoppa vansinnesfärden mot den politiska undergången.

Jag störs över att representanter för KD och C nu i media försöker påskina att jag själv skulle ha erbjudit vissa personer vissa platser i utbyte mot att man agerade på visst sätt. Det är påhittade förklaringar och uttalandena ska nog ses i ljuset av den besvikelse de känner över sina egna tillkortakommanden. Dessa personer borde nog ägna tiden åt sina partiinterna problem och problematiker istället för att ge sig på dem som vill få något uträttat i politiken.

Jag kommer med största uppmärksamhet att följa vad som sker den närmaste tiden. "Mobbningsnätverkena" ser ut att ha satts i högsta beredskap och jag känner igen tecknen då jag själv fick erfara "hygienornas" framfart i samband med den cirkus som ett visst parti startade i kommunfullmäktige för drygt ett år sedan. Att man aldrig lär sig!

K G Abramsson
ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina

Försöker Centern i Vilhelmina föra folk bakom ljuset?

Centerpartiet i Vilhelmina försöker nu efterhandskonstruera vad man gjort i majoritetsställning den senaste mandatperioden. För det första - Allians för Vilhelmina tog över en rejäl kassa hösten 2006. Under de fyra år man styrt kommunen, så har man i stort sett tömt den. Hade beslutade investeringar startats, så hade pengarna sedan länge varit slut. Vad är det man berömmer sig av? Det är ett synnerligen obegripligt konstaterande man gör. Hade inte Socialdemokraterna gått in och hjälpt till med att räkna åt Alliansen, så hade bekymren varit än större och Vilhelminaborna fattigare. Vi minns väl att man föreslog att skatten skulle höjas med en hel krona.

Borgarna i Vilhelmina löser sina ekonomiska och verksamhetsmässiga problem med att höja avgiter och skatt. I själ och hjärta så skattar man sig nog lycklig för att man inte vann valet i Vilhelmina. Men det kommer man väl aldrig att erkänna av deras reaktioner att döma.

K G Abramsson
Ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Tydligen ger man sig inte

Nu har "destruktörerna" vaknat efter valförlustens baksmälla. Man fortsätter att anklaga Socialdemokraterna för slutenhet, jämföra oss med de mest korrupta man kan hitta, söker infernaliskt efter negativa uttryck för att beskriva sitt besinningslösa förakt för det parti som stått för ordning och reda i politiken, i kommunal verksamhet och för en sund inställning till umgänget med Vilhelminaborna. Man har inte förmåga att se valresultatet som den råsop som nån tillfälligt klart tänkande människa uttryckte det. Det är i sanning ett sorgligt spel vi nu får åse.

Sen tror man, trots valförlusten, att man ska komma i läge att driva sina vansinniga idéer till genomförande. Vad har man lärt av det facit man fick efter valet 19 september? Vad jag kan förstå, inte ett jota! Detta fenomen vill jag kalla politisk hyrbris, storhetsvansinne gränsande till politiskt vansinne.

Snart har vi den nya besättningen på plats. Då ska vi genomföra vårt program som vi lovat. Det politiska "armod" som uppstått under den senaste fyra åren måste repareras. Jag hoppas ändå att det finns partier på den borgerliga sidan som förstått att ansluta till en sansad politik som vill Vilhelminaborna väl. Det finns tyvärr ett parti, eller delar av ett parti, som styrs av den yttersta trångsyn som någon har skådat. Det ska bli verkligen intressant att se hur detta "sluggerteam" eller "gerilla" förmår skapa någon plattform värd namnet att jobba utifrån. Sansade och omdömesgilla politiker på den borgerliga sidan borde snarast ta avstånd från dessa politikens dödgrävare innan det politiska klimatet totalförgiftats i vår vackra, framtidsinriktade och hedervärda kommun.

K G Abramsson
Ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina kommun

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Nomineringsarbetet

Just nu pågår ett intensivt nomineringsarbete inom partiet. Vi ska fylla ett stort antal platser i kommunens olika nämnder inkl kommunstyrelsen. Vi ska också nominera till olika landstingsuppdrag. Jag utgår ifrån att - mot bakgrund av valresultatet - att Socialdemokraterna i Vilhelmina kommer att få ytterligare platser i de olika landstingsorganen. Senare tillkommer också andra organ som ska besättas med ledamöter från Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna fastställer sina nomineringar vid representantskapsmötet den 24 oktober. Sen överlämnas underlaget till Vilhelmina kommun för sammanställning. När kommunfullmäktige sammanträder med den nya besättningen den 1 november, väljs kommunfullmäktiges valberedning, som ska lägga fram slutligt förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen, alla nämnderna och övriga kommunala organ. Om alla är överens, kommer valen att genomföras snabbt och smidigt. Skulle däremot olika förslag läggas fram under kommunfullmäktigesammanträdet, kommer valen att ta betydligt längre tid. Alla val, där omröstning begärs, ska genomföras med slutna sedlar. Hur var och en sedan röstat, kommer aldrig att framgå av valsedlarna eller på annat sätt och några efterforskningar därvidlag är också helt utelslutna.

Efter dessa val arbetar en ny majoritet med förmodligen ett antal nya ledamöter och suppleanter i kommunens nämnder och i kommunstyrelsen. Det ska bli spännande att följa det kommande, konstruktiva och öppna arbetet med den nya majoriteten.

K G Abramsson
Ordförande för Socialdemokraterna i Vilhelmina

 

Nya infallsvinklar från en del som inte vann val

Socialdemokraterna kritiserades hårt i valrörelsen av några av Kristdemokraternas kandidater till kommunfullmäktigevalet. Vi kallades än det ena, än det andra och i såna ordalag att Vilhelminaborna skulle tycka allt mer illa om oss. Men så gick det som det gick i valet. Vi varnade för alla dessa påhopp som vi fick utstå och uttryckte också medlidsamma tankar om dem som visat bättre omdöme och som deltagit i det politiska arbetet under lång tid. Men noviserna ville inte lyssna. Man skulle ta hand om politiken och verksamheten efter valet. Det skulle städas upp i olika delar i den kommunala förvaltningen och nytänkandet visste inga gränser.

Vad man förmodligen misstog sig på var att Vilhelminaborna inte tänkte låta sig luras av alla dessa hopkok som serverades praktiskt taget dagligen. Erfarenheterna av tidigare ansvarsfulla kommunala "sosseregeringar" var nog av den arten att borgarflosklerna (läs Kristdemokraternas) inte fick särskilt bra fäste. Den manipulativa valrörelsen man bedrev genomskådades. Valet blev en stor framgång för Socialdemokraterna och det är vi naturligtvis väldigt glada för. Vi kommer också att anstränga oss till det yttersta för att motsvara de förväntingar som förknippas med valframgången.

Det tycks nu inte räcka med den illasinnade kampanjen i valrörelsen från delar av Kristdemokraterna. Nu försöker man att i eftervalsdebatten kasta ännu mera smuts på Socialdemokraterna. Jämförelsen med Nordkorea vittnar om besinningslös och desperat argumentation. Man borde skämmas över såna tilltag!

Jag hoppas att de övriga borgerliga partierna tar avstånd från denna "avskrädesargumentation" och inleder den nya mandatperioden med positiva och framåtsyftande debatter tillsammans med oss socialdemokrater. Allt annat skulle kännas väldigt fel.

K G Abramsson
partiordförande Socialdemokraterna

 

VÄLKOMMEN

Hej och välkommen till Vilhelminasossarnas nya informations- och diskussionsblogg. Här kommer du att kunna läsa om vårt politiska arbete i Vilhelmina kommun.