Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg i kategorin Kommunalrådet berättar

Tillbaka till bloggens startsida

Middag med Vilhelminas näringsliv

Igår fick jag nöjet att äta middag på Restaurang Prima i Skansholm och detta gjorde jag tillsammans med kommunens tjänstepersoner från näringslivsenheten och ett 15-tal företagare från vår kommun.

Faktum är att min inbjudan hade jag fått utifrån mitt företag, Murarns Fjällturer så att man kan säga att jag var där i två roller. Framförallt företagare, men även som kommunalråd.

Denna middag, som var en av flera liknade träffar runt i vår stora kommun (dagen innan var man i Saxnäs och Kultsjödalen) var en del i de projekt och arbeten som gjorts via Möjligheternas region:

"Möjligheternas region är ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i Västerbottens inland. Projektets målsättning är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag"

Det startade med en del presentationer där jag och mina bordsgrannar presenterade oss och berättade om våra företag. Tankar och ideer. Framtida möjligheter och utmaningar för respektive företag och hur man ser på kommunens roll som en del i ett gott näringslivsklimat och för ett gott företagande.

Intressanta samtal och det jag hör är snarlika med mina egna erfarenheter.

Det pratas mycket om välfärd och som Socialdemokrat månar jag väldigt mycket om denna.

God vård, skola och omsorg är en av hörnstenarna i ett gott och tryggt samhälle och denna välfärd skapas via våra skattepengar. Ett gott företagsklimat en annan viktig hörnsten.

Företagande skapar jobb. Jobb skapar skattemedel, Skattemedel skapar välfärd. En god välfärd skapar ett gott och tryggt samhälle.

Och detta gör vi tillsammans då vi alla är mer eller mindre beroende av varandra.

En trevlig och givande kväll avslutades vid niotiden och jag tackade för mig och tar med mig alla berättelser och inspel som kom under kvällen.

Mycket god mat och service och jag rekommenderar er som inte svängt in i Skansholm att besöka denna pärla på södra sidan av Malgomaj.

Sist vill jag slå ett slag för kommunens näringslivsenhet och på vad man faktiskt åstadkommer i sitt arbete med vårt fantastiska näringsliv i Vilhelmina.

 

 

FramsidaBaksida

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kunskap viktigt för ett långt och hälsosamt liv.

Igår tisdag hade vi kommunstyrelse och dagen innan fullmäktiggrupp.

Måndagen var främst vigd till resultat 2017 budgetremiss 2019.

En bra dragning där fjolårets resultat stannade på +5,6 miljoner efter en del ”ekonomiskt” strul med en fond som revisionen inte gillade. Dock ska nu detta var löst och alla är glada och nöjda. Vad som är att tänka på är att vi haft en regering som satsat pengar på kommuner och landsting och detta visar sig nu. Dock är mycket kopplat till den migrationsvåg som var 2016 och som spillde över även på 2017.

Vi ser att en medveten politik och duktiga tjänstemän som arbetat med kommunens verksamheter fått det hela att gå runt. Dock är mycket av överskotten av engångskaraktär och det är mycket viktigt att ta med sig in i framtiden.

Vi har haft goda år och avsatt medel i ”madrassen” och dessa medel kan användas till tider som inte är så goda….

Då det gäller budgetremissen ska den nu ut till alla partier där var och en ska ”sy ihop” sin budget och redovisa hur den kommunala ekonomin ska kunna hållas. Kort kan man säga att man kommer överens om ”ramarna”, dvs hur mycket pengar som finns att spendera till de olika verksamheterna. och som de flesta förstår brukar det vara så att behoven är större än tillgångarna och då gäller det att tänka till.

Idag onsdag är jag nere vid kusten, närmare bestämt i Skellefteå på Myndighetsdagarna två.

11 statliga myndigheter möter 24 kommuner från norr och västerbotten i samtal och diskussioner om hur det ser ut i vår land.

Generaldirektörer och höga herrar och damer berättar från myndigheternas sida. Tar upp frågor och i smågrupper diskuterar vi och lämnar över.

Måste säga att jag efter dagens möte varit nöjd med de dragningar som varit och det är mycket nyttigt som framkommit. Tycker nog att chefen för Polisen, region nord, MSB och Folkhälsomyndigheten varit de som utmärkt sig och haft mycket intressanta dragningar. Migrationsverket var den myndighet var den som utmärkte sig mest där mycket kritik kom från oss småkommuner i Inlandet och hur de anses EJ uppfylla sina åtaganden. Kommunerna har tagit ansvar under den pressade situation landet stod under 2015-16, men kommunerna upplever inte att Migrationsverket riktigt uppfyllt sina åtaganden.

Polisen berättade om sina bilder av hur brottsligheten ser ut i verkligheten och bekymret med de bilder som sprids som inte alls stämmer överens med denna verklighet.

Trygghet var ett annat ämne, vilket är en subjektiv bild och mycket finns att säga inom detta område.

Från Folkhälsomyndigheten betonade man om utbildningens vikt för ett långt och hälsosamt liv och där känner jag att jag kommer att grotta ned mig och tagga till inför det kommande valet.

Kunskap är makt. Makt över ett långt och hälsosamt liv!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Eric Axelsson (SD) tar timeout

Hej

Eric Axelsson (SD) har på sin Facebook sida skrivit att han tar timeout från politiken efter det att han gått ut och oriktigt anklagat kommunen för att förhala utbetalningen av partistödet.

Som många av er känner till så beslutade kommunstyrelsen ifjol att inte betala ut partistödet då SD inte kunde visa att de hade en lokal partiorganisation. De överklagade och efter att ärendet hanterats i förvaltningsdomstolarna så förlorade kommunen då kammarrätten ansåg att kommunfullmäktiges beslut och reglementet inte var nog tydligt skrivit. (Vi ändrade detta med ett nytt beslut).

Jag, Viveka och några till har bemött hans påståenden och påtalat att om han bara skickar in komplett underlag till kommunen innehållande organisations nr, registreringsbevis eller motsvarande som visar att föreningen är registrerad, att det finns styrelse och stadgar så betalar kommunen ut parti- och mandat stödet till distriktsorganisationen. När detta blev tydligt så började hans egna partikompisar att agera och ifrågasätta hans påståenden och underförstått antyda att det är Eric som det beror på och inte kommunen.

Den kritiken och hans egna misstag blev tydligen droppen som fick bägaren att rinna över och han har tagit timeout.

Kolla länken till artikeln som finns på VKs hemsida samt länken till hans Facebook tråd.

Västerbottens-Kuriren _ SD-ledamot tar timeout.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

En dialog har påbörjats..

Min förhoppning är kommun och landsting ska hitta samverkansformer för att behålla mottagningarna i fjälldalarna. Det är det direktiv våra tjänstemän inom kommun fått. Ett första möte har hållits idag i frågan och jag utgår ifrån att dialogen är konstruktiv.

Vi måste samordna landstingets distriktssköterskeresurser med kommunens sjuksköterskeresurser inom både hemsjukvården och skolhälsovården.

Debatten om vårdvalets betydelse eller inte i sammanhanget är i dagsläget underordnat hur vi praktiskt ska lösa det hela.

Men ett är säkert, skattesänkningar i samhället på 130 miljarder börjar nu synas i välfärdssystemet.

Ska vi följa de borgerliga partiernas inslagna linje så ska vi alla som fått mer i plånboken efter skattesänkningarna rimligen betala mera. Den gemensamt finansierade välfärden håller på att urholkas. Förebilden för alliansen är USA där vården ska betalas med privata försäkringar. Vi rör oss sakta i den riktningen nu.

Till hösten har vi möjlighet att sätta stopp för detta experiment som leds av Reinfeldt och CO.

Offensiv satsning på bredband

Vid onsdagens sammanträde med kommunstyrelsen beslutades att satsa 4 miljoner kr på fortsatt utbyggnad av bredband till byarna i Vilhelmina.
Många av de större byarna befolkningsmässigt har idag bredband. Nu ska vi även satsas på de mindre byarna. Allt för att ge de bästa förutsättningar för människors att bo på landsbygden.
Pengarna ska användas till att bygga distributions nät mellan byarna och spridningsnät inne i byarna.
Planeringen för genomförande under 2014 har påbörjats och hanteras av IT-enheten.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Musikskolan läggs ner...

... Om borgarna fått igenom sin budget i kommunfullmäktige.

Som tur är har vi majoritet och vi värnar om ungdomars utveckling och behåller musikskolan med oförändrad avgift 2014.

God ekonomisk hushållning

Vi jobbar för fullt med budget för 2014 just nu.

Vi håller på att ta fram en definition av vad god ekonomisk hushållning för Vilhelmina kommun är. en tumregel som använd är ett årligt resultat på 2% av skatter och statsbidrag. 

Vi har titta på det över en 10 års period där de tre senaste åren är den kommande tre års perioden enligt kommunallagen regler.

Nedan kan ni se hur det ser ut för Vilhelmina.

Åren 2007-2010 hade vi en borgerlig majoritet som lämnade efter sig ett underskott.

Om vi skulle lyckas med konststycket att få ett positivt resultat på 58 milj kr för åren 2014-2016 så hamnar vi ändå under en procent i resultat.

Arvet efter borgarna är tungt att bära.


Resultat

Årligt budgeterat resultat ska minst motsvara 2 procent av skatteintäkter och bidrag.

Under en 10-års period ska utfall och budgeterat årets resultat vara 2 procent i snitt. Det betyder att vid fastställande av budget för treårsplanen ska

-          budgeterat resultat för planperioden,

-          innevarande års resultat,

-          årets resultat de senaste 6 åren,

tillsammans i snitt vara 2 procent

Det innebär att budgeterat resultat kan behöva överstiga 2 procent vissa år.

I de fall prognoser under året visar på klart högre utfall av årets resultat än budgeterat ska inlösen av pensionsskuld övervägas.

 

Nedanstående tabell visar redovisningen för perioden 2007-2012, det förväntade utfallet 2013 samt budgetunderlaget för perioden 2014-2016

År

Skatt och
statsbidrag

Resultat

Andel

ack reslutat

2007

392 338,0

-989,8

-0,25%

-989,8

2008

405 538,9

-16 518,3

-4,07%

-17 508,1

2009

414 133,7

4 033,0

0,97%

-13 475,1

2010

419 720,4

250,6

0,06%

-13 224,5

2011

425 917,4

-2 881,7

-0,68%

-16 106,2

2012

428 637,2

1 922,1

0,45%

-14 184,1

2013

438 026,1

1 897,5

0,43%

-12 286,6

2014

442 083,0

15 800,0

3,57%

3 513,4

2015

452 142,0

20 036,0

4,43%

23 549,4

2016

465 728,0

21 903,0

4,70%

45 452,4

Snitt

428 426,5

4 545,2

0,96%

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Pistmaskiner och skoterleder.

Göran Jonzon har nu lagt sitt krut på att ondgöra sig över kommunens satsning på skoteråkandet i kommunen.

Han har i flera bloggar under en längre tid basunerat ut hur regelvidrigt och oansvarig kommunen hanterat bygdeavgiftsmedlen och satsningen på pistmaskiner.

Länsstyrelsen har inte godkänt full finansiering av detta från bygdemedlen. De har godkänt 75 % , resten får kommunen stå för.

 

Det har varit en enig kommunstyrelse som beslutat om dessa pengar. Alla partier har varit med och ingen har tyckt att det varit fel satsade pengar. Även KD:s ledamöter i styrelsen har tyckt at det var ok.

Kommunstyrelsen utgångspunkt har varit att det gagnar hela kommunen, både privata och näringsidkare, turister och stugägare.

Kan det bli en bredare och mer allmän användning av pengarna än att bevilja dem till de ideellt arbetande skoterklubbarna.

I en senare blogg har han fått stöd av ytterligare fyra personer som alla utmärker sig på ett sätt, nämligen de har gemensamt att hitta fel och hata sossar.

De fems gäng tycker att ett stöd som gagnar hela befolkningen är att gå emot likställighetsprincipen. Ytterst märkligt. Det handlar om en miljon i bygdemedel som alla i kommunen kan ha nytta av.

Konstigt att Göran Jzs inte tyckte det var att gå emot likställighetsprincipen när han varit drivande i att söka medel till en industribyggnad i Storsele som några företag runt Storsele kunnat använda. Tre år i rad har han dem ansökt och fått avslag. Både av borgerlig och socialdemokratisk styrda kommunstyrelser. Den ansökan var i samma storleks ordning.

 

De vill påskina att kommunen gjort en lagöverträdelse. Där har de fel. Kommunstyrelsen har överstigit sin delegationsrätt från länsstyrelsen. Det är nåt helt annat.

Se själv i lagtexten här nedan.

 

I deras gemensamma insändare/blogg borde man snarare utlysa en tävling.

Finn fem fel.

  

Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

 

6 kap. Avgifter

Bygdeavgifter

 Bygdeavgift skall enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen användas dels för att förebygga eller minska sådana skador av vattenverksamheten eller anläggningar för denna som inte har ersatts enligt 31 kap. miljöbalken och för att gottgöra sådana skador, dels för att tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna. Lag (2010:937).

 Förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

 8 § Avgiftsmedel enligt 6 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall, sedan medel i mån av behov har avsatts för användning enligt 4 § denna förordning, i övrigt användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Till ändamål som avses i första stycket kan lämnas lån eller bidrag. Ett sådant lån eller bidrag får dock inte medföra att det blir nödvändigt att även i fortsättningen bevilja medel för ändamålet eller att staten eller berörda kommuner kan förorsakas inte avsedda kostnader.

När låne- eller bidragsbeloppets storlek bestäms, skall hänsyn tas till beskaffenheten av det ändamål som avses med lånet eller bidraget och hur stor del av kostnaderna för ändamålet som lånet eller bidraget kommer att utgöra. Hänsyn skall tas till statligt stöd som lämnas i annan ordning.

Sammanträde med Region Västerbottens styrelse

Per Edlund, vice Vd för Norrlands Operan inleder mötet med en föredragning.

Ärende listan är lång och full med intressanta ärenden.

Svar till Kenneth Jacobson

Kenneth Jacobson har i sitt svar till mig skrivit att ordet bedårande inte finns med i hans överklagande.

Som ni ser så finns ordet med i hans överklagande. Hans påstående stärker min känsla av att det inte är han som skrivit överklagan.


Överklagan av Kenneth Jacobson, politiskt alternativ.

Kenneth Jacobson har i en inlaga på 16 sidor!! till förvaltningsrätten överklagat kommunstyrelsen beslut att riva ”slottet”.

Förvaltningsrätten har avvisat överklagan då det beslut som Kenneth J har hänvisat till vid kommunstyrelsen sammanträde 130123 avsåg prövning av inkomna anbud på rivning och inte ett beslut om att riva byggnaden. Beslutet att riva ”slottet” togs vid ett tidigare sammanträde.

I samma överklagan tar han också upp att jag kulle vara jävig vid beslutet. Mitt jäv skulle bero på att jag skulle få bättre utsikt och att mitt hus skulle få ett högre värde.

Ingen i kommunstyrelsen har vid något tillfälle som frågat varit uppe på dagordningen antytt eller ställt frågan om jag har varit jävig.

Kenneth Jacobson har två partikamrater i kommunstyrelsen. Ingen av dem har reagerat. Ingen annan har ställt frågan av den enkla anledningen att ingen har kommit på att ens tänka tanken att anledningen till rivningen skulle vara att jag får bättre utsikt och högre värde på huset.

Med detta påstående så degraderar han alla ledamöter i kommunstyrelsen till viljelösa individer utan egen förmåga till kritiskt tänkande inkluderande sina egna partikamrater.

Snacka om desperata försök att hindra den demokratiska processen.

I sin inlaga till förvaltningsrätten skriver Kenneth J bl.a. följande ” Från min sida sett fullbordar en rivning av slottet en bedårande utsikt milsvid för Nilsson.”

På bilden kan ni själva bilda er en egen uppfattning om hur bedårande och milsvid utsikten blev. Fotot är taget från min balkong. Notera att inga löv finns i träden vid fototillfället.

Kenneth J skriver också att ett annat skäl till varför jag vill att huset ska rivas är att det blir mindre trafik och rörelse om det inte blir ett kulturhus.

Det kan aldrig ha undgått Kenneth J att jag hela tiden förespråkat att det ska skapas en verksamhet på området som får turister att stanna upp i Vilhelmina. Snacka om att ”sila mygg men svälja kameler”.

Återkommer med nytt foto över den bedårande utsikten när slottet är rivet.

Vill ni läsa beslutet så kan ni ta del av detta om ni klickar på länken nedan.

Förvaltningsrättens dom, Kenneth Js överklagan

Borgarna och PA sätter processteknisk hantering före barnens ve och väl

Idag vill inte borgarna att vi ska sätta igång arbetet med en nyförskola med tre avdelningar samt åtta nya platser vid Vågen.
Nu vill oppositionen dra ut ärendet på långbänk bara för att de inte orkat sätta sig in ärendet.
Tyvärr föräldrar och barn.
Blir det återremiss så föresenas ärendet med minst två månader.
Långbänkspartierna huserar vilt i fullmäktige idag.

Politiskt alternativ- ett femte borgerligt parti i Vilhelmina???

Tommy Streling har i sin blogg åter uppretat sitt mantra, återremiss. I edvanlig ordning skriver han spaltmeter efter spaltmeter utan att komma med egna förslag, förslag som är finansierade.

Det är enkelt att motsätta sig allt och begära fördjupad beredning när man inte med ett ord behöver kommentera hur det ska finansieras.

Dem ärendet som han nu relaterar till i sin blogg påstår han är dåligt beredda. Nonsens.

De har föregåtts av beredning från förvaltning med förslag från tjänstemännen. Det har hållits möten med föräldrar där de har fått komma med synpunkter.

Vi har politiker som varit med i diskussionerna.

Vad gör politiskt alternativ? Är det någon som sett att de haft ett offentligt möte där de uppmanat allmänheten att komma med synpunkter.

De har närmare 70 000 kr/år i parti- oh mandat stöd från kommunen för att stärka det politiska arbetet. Vad har vi sett av detta?

När vi hade en offentlig debatt mellan alla partier förra året uteblev Politiskt alternativ. Varför? Jo Tommy Streling kunde inte delta. Politiskt alternativ i Vilhelmina består av en person, Tommy Streling. När han är borta får ingen annan debattera.

Politiskt alternativ borde byta namn till långbänkspartiet.

Minnet är kort hos vissa..

Maria Kristoffersson skriver i sin blogg och talar om hur mycket låneskulden ökat i kommunen sedan valet.
 
Det hon glömmer bort, och det säkert helt medvetet,är att tala om för alla läsare är att de lämnade tre stora ofinansierade projekt till oss när vi tog över. Projekt som vi var skyldiga att genomföra utifrån myndighetsbeslut. Dessa uppgick till i runda tal 60 milj kr.
 
När de lämnade in sin skuggbudget för 2011 fanns inga investeringar med eller något om hur dessa åtaganden skulle finsieras.
 
Till detta ska läggas mycket svaga investeringabudgetar under deras fyra år vid makten. Till detta ska också läggas att de lämnade ett ofinsierat underskott på 17 mil kr till oss.
 
De dränerade den välfyllda kassa som vi lämnade över till dem. Över 80 milj kr fanns i kassan när de tog över.
 
Nu måste vi låna för att klara upp ekonomin efter fyra år med borgerligt styre i Vilhelmina.
 
Med ett så dåligt och kort minne som Maria uppvisar ska vi med jämna mellanrum hjälpa henne att komma ihåg hur det var när dem styrde.
 
PS. Ni kommer väl ihåg att de höjde skatten också. En borgerlig allians som höjr skatten!! DS

Taggat med: 

Destination South Lapland AB

Nu flockas gamarna igen. Som vanligt är man inte intresserad av att veta fakta utan alla vet bäst.
Verksamheten i projektet har aldrig överlåtits på någon privat aktör. Var media har fått den uppgiften ifrån vet jag inte. Projektet var som de föregående projekten i detta destinationsbyggande beviljade till Vilhelmina kommun som projektägare. Det kan endast vara en kommun som står som projektägare. Så blev det även i detta proj då kommunen stått som ägare till de tidigare projekten som för övrigt drogs igång under borgarna majoritets styre i Vilhelmina. Under genomförande delen under hösten tog projektet hjälp av samma konsulters som tidigare jobbat i projektet. Det som blev fel denna gång är att vi tog kontakt med tillväxtverket och undersökte möjligheten att flytta projektet till bolaget. Det muntliga besked vi uppfattades som att det var helt okej. När projektet redovisade sina två försa månader, dvs sept –okt 2011, så fick vi avslag på dessa utbetalningar. Detta skedde i mitten av december. Etapp 1 som omfattade per 110901-111231 var då redan genomförd enligt den budget och de aktiviteter som var planerade., tot 3,5 milj kr.
Avslag på utbetalningen kom 12 jan 2012. Då tog vi kontakt med tillväxtverket igen och tillsammans med dem som ansökte vi om entt ändringsbeslut där projektet startade om 120201 med full finansiering. Den verksamhet som bedrevs under 2011 är det vi nu måste betala från kommunerna. Vid årsskiftet hade bolaget drygt 30 leverantörer knutna till sig och c:a 50 produkter bokningsbara via hemsidan. De värden som skapats under hösten 2011 finns kvar och nyttjas idag i verksamheten,.
Åtta personer är anställda idag. En affärsutvecklare i varje kommun, en proj ledare, två säljare och en ekonomi adm.
Idag har bolaget/projektet 47 leverantörer knutna till sig med totalt 102 produkter. Detta är fantastiskt och värd en mycket större media bevakning det som hände under hösten.
Styrelsen har aktivt jobbat med frågan. Varje kommunalråd har haft ansvar att informera i sina kommuner. Jag har lyft upp ärendet på en gruppledarträff i vintras och även informerat Ks au.
Nu när alla juridiska omständigheter är utredda och tvister lösta lyfts ärendet till varje kommun.
Destinationsbolaget ät till för våra företag i de fyra kommunerna. Lyckas vi med detta så kan det ge många nya jobb.
Sätts bolaget i konkurs måste ändå pengar fram för att täcka upp de medel som använts. Det negativa blir då att vi tappar allt som är gjort och gynnar våra kommuner.
Både kommunens upphandlade revisorer och bolagets revisor är informerade om läget och bolaget har anlitat en advokat för att ska gå rätt till.
 
http://blogg.vk.se/ake-nilsson-kommunalrad-s-vilhelmina/2012/08/24/destination-south-lapland-ab-927154

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Lever i sin egen värld

Maria Kristoffersson slutar aldrig att förneka sig själv.

Hon skriver om sin egen förträfflighetet och hur hon och borgarna sparade pengar under deras tid vid makten i Vilhelmina.

Sanningen är den att de lämnade efter sig ett oreglerat underskott på 17,1 milj. kr. Något som revisorerna påpekat i sin berättelse.

Det är det underskottet vi nu försöker återställa. Före borgarnas tid hade Vilhelmina kommun ALDRIG tidigare gått minus.

Snacka om att fantisera så man tror det själv.

Idag har oppositionen ingen egen uppfattning om hur ekonomin ska skötas i kommunen. De har inte kommit med några egna förslag. Varför?

Maria K har suttit i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott från valet 2010 till i vinter. Hon har knappt varit närvarande på något möte och än mindre lämnat några förslag på åtgärder.

Det kanske är lättare att kritisera utan att behöva ta ansvar.

Vi inom S+V tar ansvar. 

Fakta om markköpet i Kittelfjäll

Ang markköpet i Kittelfjäll så var det ett nästan enigt kommunfullmäktige som beslutade att köpa fastigheterna. Politiskt alternativ ville återremittera ärendet för ytterligare beredning. Övriga i oppositionen stod bakom köpet. Se protokoll från kfm.

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

att förvärva fastigheterna Kittelfjäll 1:285, 1:297, 1:373, 1:374 samt

1:377-1:395 för en sammanlagd köpeskilling om 5,1 Mkr,

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra förvärvet,

att uppta lån med totalt 5.317.575 kr för finansiering av förvärvet,

 att notera att syftet med förvärvet som presenteras betr. Kittelfjällfastigheterna inte är att kommunen planerar en traditionell exploateringsverksamhet för utveckling och försäljning av tomter för fritidshus och annan verksamhet, utan syftar i första hand till att trygga tillräckligt markutrymme för komplettering och utbyggnad av bef. avloppsreningsverk i Kittelfjäll samt dessutom att i övrigt skaffa sig rådighet över nödvändiga infrastruktursatsningar.

 Kenneth Jacobson, Kerstin Bergsten och Maria Lundqvist reserverar sig mot beslutet.

 Marken har köpts till marknadspris då den bjudits ut till budgivning och sålt till den som lagt högsta pris. Budgivningen har skötts av konkursförvaltaren och buden har i efterhand redovisats för samtliga budgivare.

Detta har samtliga i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fått fullständig redovisning av.

 Om vi kan bygga ut befintligt reningsverk genom att vi köpt marken istället för att bygga nytt så kommer vi att tjäna in dessa pengar. Ett nytt reningsverk kostar i storleksordningen 20 milj. kr.

 Om vi ska tro på en utveckling inom besöksnäringen och framförallt Kittelfjälls så är detta rätt satsning. För övrigt har vi ärvt detta ärende efter den förra borgerliga majoriteten som inte kom nån vart med detta. En öppning gavs när marken bjöds ut till försäljning. Majoriteten och den borgerliga oppositionen är överens om att detta är bra. 

http://www.vk.se/646724/kommunen-betalade-tva-miljoner-extra

Grannbloggen igen ....

Göran Jonzon skriver i sin blogg och påstår att det är kommunchefens fel att borgarnas nedläggning av elevhemmet Pettersbacke kostade 2,8 milj. kr för två år hyra efter det att verksamheten var nedlagd

Som vanligt har Göran Jonzon inte kontrollerat fakta utan sitter och fantiserar hemma vid köksbordet eller var han nu är.

Borgarna negligerade beskedet att avtalet var på tio år och gick inte säga upp innan dess. För övrigt mycket vanligt när det gäller lokaler eller som i detta fall ett blockhyresavtal.

Men som vanligt skyller Gjz på tjänstemännen när han inte kan skylla på oss sossar.

De tar inget eget ansvar inom borgerligheten i Vilhelmina.

Tänk om Göran Jz någon gång kunde hålla sig till sanningen och ta ansvar för borgarnas politik i Vilhelmina.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Invigning av sporthallen

Det skrivs och tycks på många håll om invigningen av sporthallen.

Kommunstyrelsen beslutade i veckan som var att avsätta maximalt 200 000 kr till invigningsaktiviteter av sporthallen.

Det kommer att vara aktiviteter under hela veckan.

Eleverna i byaskolorna kommer att bussas i till tätorten. Det kommer att vara öppet hus både på kvällar och på lördagen.

Den officiella invigningen kommer att ske på torsdag 10/5 kl. 1200.

På fredag kväll kommer det att hållas en invigningsfest där politiker, tjänstemän och organisati0ner kommer att bjudas in. Allt från företagare, idrottsföreningar till PRO.

Vi marknadsför oss också i grannkommunerna och bjuder in kommunledningarna från åtta grannkommuner. Fredagens middag och festligheter beräknas kosta drygt 100 000 kr.

Budgeten har en god marginal med de anslagna medlen på 200 000 kr.

Vi gör detta för att visa upp vilken tillgång sporthallen kommer att vara för föreningslivet, lärarna och eleverna men även för dem som vill anordna ett större arrangemang.

Fredagens festligheter blir också ett test av hur hallen fungerar för större arrangemang.

Maria Kristoffersson har hakat på det populistiska drevet och ondgör sig över slöseriet med pengar.

Hon glömmer gärna bort att borgarna lade ner elevboende utan att läsa hyreskontraktet.

Det kostade kommunen 2,8 milj. kr i hyra i två år utan någon verksamhet.

Snacka om slöseri.

Västerbottensdagarna på Grand

Västerbottensdagarna på Grand har har börjat för tjugonde året i rad.
 
Landshövding Chris Heister och Regionrådet Erik Bergqvist invigde.
 
Näringsminister Annie Lööf har talat och nu är Agneta Marell vicerektor för Umeå universitet uppe och pratar. Intressant.
Ämnet för dagen är innovation.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg