Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg i kategorin Information från Partiet

Tillbaka till bloggens startsida

2017

Vid Vilhelmina Arbetarekommuns årsmöte den 25 mars omvaldes samtliga styrelseledamöter som var i tur att avgå och KG Abramsson omvaldes till ordförande 2018.

Verksamhetsberättelsen redogjorde för de aktiviteter som varit under 2017, med bl a rapporter från studierådet, kyrkopolitiska gruppen, fackliga utskottet och senioransvarig.

Under året har byggandet av ett trygghetsboende påbörjats och glädjande nog så har resultaten för våra elever succesivt förbättrats vilket gör att kommunen ligger bra till i de jämförelser som görs på riksplanet.

Trots ett underskott för 2017 är föreningens ekonomi god och medel har avsatts för aktiviteter under kommande valår. Kommunens ekonomi har också varit god de senaste åren, vilket till viss del beror på regeringens åtagande, men vi står inför stora utmaningar främst vad gäller skolan och socialtjänstens verksamheter.

Arbetet med att ta fram ett kommunalpolitiskt handlingsprogram har påbörjats. Vi har verkställt de flesta vallöften som gavs inför innevarande mandatperiod och vår förhoppning är att kommunmedborgarna ska inse att vi är ett parti att lita på och att en röst på socialdemokraterna, lokalt, regionalt och centralt är en röst för trygghet och utveckling de kommande åren.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar tog mötet även ställning till inkomna motioner, förtroendemannaberedningens förslag samt Grön Översiktsplan/LIS. 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Valkonferens Socialdemokraterna Västerbotten

Idag samlades valda ombud i Lycksele på MB för att utse lagen som ska leda oss den kommande mandatperioden. 

Valberedningen hade gjort ett grannlaga arbete med att plocka fram kandidater till de olika posterna. Det finns dock alltid utrymme för olika åsikter och ordförandens replik:

- Votering är begärd och skall verkställas, som kan vara ett av vår demokratis vackraste uttryck, användes flera gånger, och slutligen kunde vi enas om ett resultat. 

Dom 6 första namnen på vår riksdagslista som det diskuterades en del om är

1. Isak From

2. Helen Pettersson

3. Björn Wiechel

4. Åsa Karlsson 

5. Fredrik Stenberg 

6. Lilly Bäcklund 

Övriga 26 kandidater till riksdagslistan valdes enhälligt. 

Enhälligt valdes också kandidaterna till Regionrådet 

Peter Olofsson, Umeå, 

Regionstyrelsens ordf 

Anna-Lena Danielsson, Lycksele 

Ordf Hälso-och sjukvårdsnämnden 

Erik Bergqvist, Umeå 

Ordf i regionala utvecklingsnämnden. 

De tre regionfullmäktigelistorna klubbades också igenom enhälligt.

Sammanfattningsvis har vi haft en väldigt trevlig dag, med friska diskussioner. Voteringar och slutna omröstningar som visar skolexempel på hur demokrati ska fungera. Nu sluter vi upp bakom våra valda teamledare och går mot valvinst  i september 2018. 

 

Isak From, Helen Pettterson och Björn Wiechel. 1a 2a och 3a på  vår Riksdagslista.

 

Peter Olofsson, Umeå, vår kandidat till Regionstyrelsens ordf. 

 

Maria Lindberg, suverän motor i maskineriet kring Socialdemokraterna Västerbotten 

 

Vilhelminas delegation 

Magnus Johansson, Mikael Österberg, Suzanne Lindberg/Sellin, Kristina Norman och KG Abramsson. 

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

1 Maj...

...är ju en alldeles speciell dag, som vi firar med glatt humör. 

Under parollen "Sverige tillsammans " samlades vi idag och firade arbetarnas dag på FH i Vilhelmina, efter ett demonstrationståg i strålande solsken. 

Kaffe, mackor och hembakta godheter. Lotterier med fina priser, skänkta av ortens eminenta företagare. 

Tal hölls av Hans Lindberg (S), kommunalråd från Umeå och Vänsterns Monika Nilsson. Underhållning fick vi av Theo.

 

Hans Lindberg(S) Umeå

 

 Fina prisbord till lotteriet. 

 Allas vår Eneröd. Ställer upp med högtalarbil för 19e året i rad. 👍🏼

Förtruppen.  

 Tjusigaste outfiten 

 Samling till tåget. 

 

Samling till tåget. 

Årets talare Hans Lindberg(S)  Umeå och KG Abramsson. 

 Lottförsäljning

 

 Många deltagare lyssnar på årets talare. Hans Lindberg (S) Umeå och Monika Nilsson (V) Vilhelmina

 Gofika

 


 Theo underhåller. 

Lotteridragning

Vilhelmina S-förening

...har haft årsmöte ikväll. Vanliga årsmöteshandlingar. Glatt humör och jättegod smörgåstårta.

Till kvällens ordf valdes Bernt Dahlberg och Mikael Österberg valdes till ny ordförande i föreningen och avgående ordförande Åke Nilsson avtackades. Själv fick jag förnyat förtroende som föreningens kassör. Förnyat förtroende som sekreterare fick Viveka Abramsson . Nytt år med nya spännande utmaningar väntar. 

/ Kristina Norman 

 

Utanförskapet har ökat..

Borgarna med moderaterna i spetsen gick till val på att minska utanförskapet.

Arbetslösheten är nu mycket högre än när dem tog över. 

Dax för förändring.

 


Regeringen har misslyckats !

Regeringen har misslyckats

Regeringen har misslyckats med jobben. Det säger Magdalena Andersson i en kommentar till den ekonomiska vårpropositionen.

- Regeringen jobbpolitik fungerar inte. Mer än 400 000 människor är arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under regeringens tid vid makten. Och ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast kring 25 procent, säger Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

Arbetslösheten i Sverige är nu högre än i jämförbara länder.

- Regeringen är också mycket tydlig med att höstens prioriteringar var fel. Sverige behövde inte en vidlyftig bolagsskattesänkning på lånade pengar - utan investeringar i jobb och utbildning. De insatser som regeringen nu föreslår hade redan kunnat vara på plats. Våra förslag hade varit bättre för Sverige, säger Magdalena Andersson.

Mer information

Magdalena Anderssons kommentarer till regeringens vårproposition 2013.

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Bra rapportörer..

från partikongressen.

Viveka och Nimer har uppdaterat oss med information direkt från kongressen i Göteborg.

Det syns på statistiken att det har varit uppskattat.

tack för ett bra jobb.
0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kulturpolitik för fler jobb och ökad tillgänglighet till kultur

Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa fler jobb, öka tillgängligheten till kultur, samt öka insatser för folkbildning och utbildning. Det gör vi genom en stark budget och vi satsar 332 miljoner kronor mer än regeringen inom utgiftsområdet.

Läs mera >>>HÄR!

 0 kommentarer | Skriv en kommentar

Klimatpolitik för jobb och välfärd

Uppdraget att hejda planetens klimatförändringar är enormt. En omställning från ett samhälle helt beroende av fossila bränslen till ett samhälle med förnybara energikällor är nödvändig. Det är ett stort politiskt ansvar. Socialdemokraterna har i sin budgetmotion förslag till investeringar och åtgärder för en klimatpolitik som positivt påverkar både jobb och välfärd.

Läs mera>>>HÄR!0 kommentarer | Skriv en kommentar

Studiecirkel budget 2012

På måndag kör vi igen.

Studiecirkel/ Budgetarbete 2012 

kl 18.00 på Folkets Hus

Alla medlemmar välkomna !

------------------------

Medlemmar/ Kamrater !

Det finns tid ( 27 april) kvar att anmäla sig till Ideologikursen i Lycksele den 6 maj ...

Häng på till en supertrevlig dag i goda kamraters sällskap

 

Socialdemokraterna /gm Kristina Norman studierådet

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Referat SAP:s årsmöte

Vid Vilhelmina Socialdemokratiska Arbetarekommuns årsmöte valdes Karl Gustav Abramsson till ordförande för ytterligare ett år och Åke Nilsson, Gunilla Prång, Ulf Hansson, Anita Johansson samt Per Vedbring till styrelseledamöter för två år.

Av verksamhetsberättelsen kunde utläsas att det varit ett mycket aktivt år med möten, studiecirklar, besök i byarna och deltagande på olika sociala medier.

Partiet har arbetat för att genomföra det handlingsprogram som presenterades före valet och bl a har vi genomfört olika lokalomställningar som flytt av förrådet och Transportprogrammet samt försäljning av fastigheter. Den nya sporthallen står snart klar och Destinationsbolaget Södra Lappland är bildat.

I verksamhetsberättelsen fanns även information från kyrkopolitiska gruppen, fackliga utskottet, studierådet och senioransvarig.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar så behandlades remisser och motioner och därutöver fick deltagarna aktuell information om vad som pågår i partiet och kommunen.

Efter ett givande möte, med många deltagare, god förtäring och trevlig stämning ser vi fram emot ett lika bra år 2012.

 

Viveka Abramsson/referent

0 kommentarer | Skriv en kommentar

För er kännedom har detta idag gått ut från landstinget/


För er kännedom har detta idag gått ut från landstinget/


En trygg vård i hela länet
Igår kväll visades ”Uppdrag granskning” på tv. Programmet skildrade hur många medborgare i Dorotea och Åsele reagerar på hur landstinget förändrar vården i inlandet. Förändringarna görs för att minska landstingets kostnader och möta framtidens förändrade vårdbehov. Västerbottens läns landsting måste under 2012 spara totalt 150 miljoner kronor. "Om vi inte får en ekonomi i balans får vi det oerhört tufft de kommande åren och får svårt att klara vården", säger landstingsdirektör Jonas Rastad.

Andra förändringar är 90 färre vårdplatser på länets tre sjukhus och satsning på patientsäkerhet med bl.a. utnämning av patientsäkerhetssamordnare samt stöd till inlandet och medicinska storkonsumenter. Totalt är det 75 åtgärder som tillsammans ska reducera kostnaderna med 150 miljoner kronor.
Snabbt på plats
I tv-programmet berättar Åseleborna om hur förändringen tagit bort tryggheten i deras vardag. Man oroas bland annat av den ökade väntetiden på ambulansen där responstiden nu är 32,2 minuter i medeltid.
– Det viktiga är att ambulansens responstid ses i relation till akutbilen som rings ut samtidigt av SOS-alarm vid Prio 1-larm. Den finns snabbt på plats och kan vid behov påbörja samma behandling som ges av ambulans, säger Marie Rodling Wahlström. Utvärderingen hittills har visat att det tar 13.5 minuter i medeltid för akutbilen att komma fram till patienten.
Akutbilens arbete följs noggrant och mer omfattande analys kommer göras efter sommaren Akutbilen finns alltid kvar i Åsele och kan snabbt ta nästa larm. Ambulanserna dirigeras över hela länet och finns inte alltid på plats i den kommun de är stationerade.
– Förhandlingar pågår med kommunen om ett samarbete kring akutbilen. Vi diskuterar också en ökad möjlighet att transportera patienter kortare sträckor till sjukstugan. Det sker i dag vid behov med taxis bårbil, säger Jonas Rastad, landstingsdirektör.
Samverka är nyckeln
I Dorotea har oron bl.a. lett till att demonstranter övernattar på hälsocentralen. De protesterar mot att hälsocentralen är stängd efter kontorstid och att vårdplatserna har lagts ner.
Landstinget har hoppats på en gemensam lösning med Dorotea kommun där landstinget betalar för två vårdplatser med höjd vårdnivå. Tanken var att det även skulle vara möjligt att träffa en sjuksköterska när vårdcentralen var stängd.
– Ökad samverkan med kommunerna är nyckeln för att vi ska klara en god sjukvård och omvårdnad i länet som helhet. Tyvärr kunde politisk enighet i kommunen inte nås kring förslaget, säger Jonas Rastad, landstingsdirektör.
Servicenivån är idag jämförbar med t.ex. Nordmaling, Norsjö och Vindeln.
– Jag har förståelse för Doroteabornas oro och min förhoppning är att vi ska komma vidare tillsammans med kommunen och skapa god servicenivå, säger Håkan Larsson, chef för primärvården.

Glesbygdsmedicinsk satsning
Vid behov av akutvård ska man ringa SOS-alarm och närmsta sjukhus för akutsjukvård är Lycksele lasarett. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt och kan också koppla vidare till jourhavande läkare i Åsele och Vilhelmina för individuell bedömning. Vid behov av inläggning på sjukstuga sker det i samverkan med Åsele och Vilhelmina.
– Det är naturligtvis olyckligt att landstinget bidrar till oro när en av våra viktigaste uppgifter är trygghet. Vi måste dock se över vården som helhet och hela tiden tänka att gårdagens sätt inte är framtidens lösning, säger Jonas Rastad, landstingdirektör.
- I inlandet, med sina speciella förutsättningar, satsar landstinget även på utveckling av glesbygdsmedicinska centrum i Storuman och Vilhelmina. En satsning som innebär att vi för ut mer kvalificerad vård närmare medborgarna och är en viktig del i rekryteringen av läkare till inlandet.

Med Vänliga Hälsningar
Moa Brydsten
____________________________


Politisk Sekreterare (s)
Västerbottens Läns Landsting
901 89 Umeå
Arbete: 090-785 73 37
Mobil: 076-774 73 37
E-post: moa.brydsten@vll.se

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Barnfattigdom

Sverige är ett rikt land - Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom

Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot sin vilja. När sedan familjens inkomster inte räcker till i vardagen får barnen avstå från mycket av det som deras kompisar gör. Att gå på bio, träna fotboll eller följa med på skolresan blir en omöjlighet.

Barnfattigdomen ökar sedan ett par år tillbaka. Enligt tongivande forskare på området tyder allting på att barnfattigdomen kommer att fortsätta öka om ingenting görs.

Att avskaffa barnfattigdomen handlar om politisk vilja och om prioriteringar. För att nå dit krävs fler jobb, bättre skyddsnät, och en politik som tar hänsyn till alla barn.


Ta ställning för dina värderingar:


Vårt land står inför ett vägskäl. Ska vi låta fattigdom och klyftor breda ut sig, eller ska vi gemensamt agera för ett starkare Sverige med framtidstro för alla?

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Magdalena Andersson

Magdalena Andersson, vald till ny ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna den 23/2. Foto: Magnus Selander

Magdalena Andersson

"Som nationalekonom och som Socialdemokrat så vet jag att det inte finns en samlad mängd framgång i ett samhälle som vi kan distribuera mer eller mindre rättvist. Det är tvärtom så att vi alla kan nå framgång – i vårt eget liv, utifrån våra egna förutsättningar. Sker det så får vi också ett framgångsrikt samhälle. På så sätt hänger tillväxt och rättvisa ihop. Det är inte varandras motsatser utan tvärtom – de föder varandra.

Jag kommer dra igång arbetet som ekonomisk-politisk talesperson med full kraft. Sverige behöver mer tillväxtinriktad politik för fler jobb."

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rösta för Palestina i FN

http://www.socialdemokraterna.se/

Artikel publicerad i SVD 15 februari 2012

Idag debatteras Sveriges utrikespolitik i riksdagen. I en av de mest aktuella frågorna står den borgerliga regeringen djupt splittrad. Vi är tydliga – det är hög tid att Sverige erkänner Palestina. Idag har utrikesminister Carl Bildt möjlighet att ge besked om regeringens position.

Konflikten mellan Israel och Palestina är nu inne på sitt åttonde decennium. Gång på gång krossas drömmen om två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever sida vid sida inom säkra och erkända gränser. Både Israels och Palestinas befolkning har rätt till frihet och ett tryggt liv. Våldet, stridigheterna och fattigdomen har drabbat befolkningen hårt. Alla har ett ansvar att avstå från våld och inleda förhandlingar. Israel som den starkaste parten har ett särskilt stort ansvar. Ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt de facto ockupationen och blockaden av Gaza måste upphöra för att en varaktig fred ska uppnås.

Den palestinske presidenten Abbas betonade under 2011 att han ville se fredsförhandlingar med Israel. Länge fanns ett palestinskt krav på att bosättningspolitiken skulle upphöra innan förhandlingar kunde inledas. Israel vägrade och godkände istället fler illegala bosättningar. Så sent som i oktober godkändes 1 100 nya bostäder i Gilo som ligger i Östra Jerusalem. Det var bara ett i raden av beslut som riskerar att för alltid omöjliggöra en tvåstadslösning och ett fredsavtal.

President Abbas accepterade trots allt förhandlingar om en tvåstatslösning baserad på 1967 års gränser. För detta har den palestinske presidenten starkt stöd i FN:s resolutioner, av EU och av den amerikanske presidenten Barack Obama. En lösning och ett fredsavtal kommer i slutändan bygga på att alla berörda parter respekterar folkrätten, FN:s resolutioner och rätten till en fredlig samexistens.

Krigen i Gaza och Libanon har visat att militärt våld inte är en lösning. Endast diplomatiska fredsförhandlingar, där alla relevanta parter deltar, kan leda till en hållbar lösning som både ger fred och säkerhet. Det är därför viktigare än någonsin att det internationella samfundet agerar. Sverige ska bidra till en öppen dialog och vi ska använda vår egen röst i FN. Idag är regeringen splittrad och Sveriges röst för fred har tystnat. Sverige ska vara en stark röst för fred, frihet och försoning i Europa och i världen. Demokratin, folkrätten och de mänskliga rättigheterna ska utgöra vår utrikespolitik. Dessa hörnstenar i har tyvärr hittills vägt lätt när regeringen gör sin bedömning om man ska godkänna Palestinas rätt till sin egen mark.

Frågan om ett palestinskt medlemskap i FN är aktuell och kommer att avgöras i närtid. Folkrättsligt finns tre huvudsakliga kriterier som ska vara uppfyllda för att ett erkännande ska kunna göras. I stora drag handlar dessa kriterier om att det ska finnas ett territorium, en befolkning och en regering som har kontroll. De två första kriterierna är uppfyllda och trots den långvariga israeliska ockupationen anser nu FN:s koordinator att palestiniernas har möjligheter att uppfylla kontrollkriteriet. Dessutom anser internationella valutafonden IMF att den palestinska myndigheten är fullt kapabel att hantera ekonomin som en oberoende stat. Att neka palestinierna stöd för ett erkännande innebär att beslutsrätten om ett fritt Palestina ges till ockupationsmakten, vilket vore ett orimligt förhållningssätt från Svensk sida.

Trots att konflikten i Mellanöstern är en av de viktigaste som FN har att hantera, saknar den svenska regeringen ett klart besked om hur Sverige kommer att rösta i FN:s generalförsamling. Under hösten röstade regeringen dessutom oväntat och som enda nordiskt land nej till ett palestinskt medlemskap i FN-organet Unesco. Av de stater som deltog i omröstningen röstade 107 ja, 52 avstod och endast 14 röstade nej. Sveriges nej sände mycket förvirrande signaler, inte minst i Mellanöstern. Ytterligare ett nej i FN:s generalförsamling skulle skada Sveriges anseende än mer, och minska vår möjlighet att bidra till fred och utveckling i Mellanöstern.

Att som regeringen hänvisa till de avstannade fredsförhandlingarna är i detta läge tämligen poänglöst eftersom Israel ensidigt avvisar dessa. Ett erkännande av Palestina och medlemskap i FN är inget alternativ till fredsförhandlingar. Tvärtom kan fredsförhandlingar efter ett erkännande ske mellan två erkända stater. Regeringens hållning innebär i praktiken att Israel ges beslutsrätt över när Palestina ska bli en fri och självständig stat. Detta är en orimlig politik som inte leder till fred eller trygghet, varken för israeler eller för palestinier.

Vi kräver att regeringen klargör att Sverige kommer att rösta för ett medlemskap för Palestina i FN och att de därefter skyndsamt förbereder ett svenskt erkännande av staten Palestina.

Stefan Löfven (S), partiledare
Åsa Romson och Gustav Fridolin (MP), språkrör
Jonas Sjöstedt (V), partiledare
Urban Ahlin (S), utrikespolitisk talesperson
Bodil Ceballos (MP), utrikespolitisk talesperson
Hans Linde (V), utrikespolitisk talesperson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

S Utrikesdeklaration 2012

Vid riksdagens utrikespolitiska debatt idag presenterar Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson, socialdemokraternas utrikesdeklaration.

Några punkter ur deklarationen:

 • Sverige bör erkänna staten Palestina och säga ja till palestinskt FN-medlemskap.
 • Regimen i Syrien måste avgå. Det fruktansvärda våldet och förtrycket måste få ett slut och ansvar utkrävas.
 • Sverige bör främja fred samt social, ekonomisk och demokratisk utveckling i spåren av den arabiska våren.
 • Europa behöver en politik för ökad rättvisa, för jobben och en trygg ekonomi samt mot högerextremism och diskriminering.
 • Sverige får inte svikta i stödet för en fortsatt utvidgning av den Europeiska unionen.
 • Socialdemokratisk säkerhetspolitik ligger fast. Sverige ska inte gå med i Nato.
 • Sverige ska fortsätta det aktiva engagemanget och deltagandet i internationella insatser inom ramen för FN, EU, Nato och OSSE. För alla operationer Sverige deltar i ska det finnas ett folkrättsligt mandat.
 • Socialdemokraterna vill öka det svenska deltagandet i FN-operationer.
 • Konceptet med EU:s stridsgrupper bör ses över.
 • Kvinnors rättigheter måste få större genomslag i arbetet för fred och säkerhet.
 • Sverige bör verka för en förlängning av uppdraget som FN-representant angående sexuellt våld i konflikter.
 • Sverige och det internationella samfundet måste verka kraftfullt för mänskliga rättigheter, bland annat i arbetslivet och det fria ordet, tex i journalistiskt arbete.
 • Jämställdhet och respekt för kvinnors rättigheter lönar sig för kvinnor och för hela samhället.
 • Sverige behöver en FN-strategi.
 • Sverige ska tillträda konventionen om klusterammunition och verka för att fler länder ansluter sig.
 • Sverige bör arbeta aktivt med nedrustningsfrågorna.
 • 50 år av internationell solidaritet formas till en utvecklingspolitik för dagens utmaningar.

Ladda ner hela utrikesdeklarationen här (PDF)

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar