.. . Så lyder Björn Anderssons budskap och det ställer jag mig bakom ...

Idag läser jag Aftonbladets ledare och artiklar då jag funderar. Är Håkan Juholt död? Nej han lever i allra högsta välmåga. Det kommer in kondelianser och människor som vill sluta sitt politiska arbete för att han har avgått. Andra partiledare och funktionärer beskriver som tiden efter Håkan Juholt. Medlemmar ska sätta sig på soffan , gå ur partiet och aldrig engagera sig mer. Vissa börjar redan plocka ut sin favorit till ny partiledare. Aftonbladet har givetvis sin lista på folk som de vill tillsätta. Vem vill nu ha någon av dessa ledare som nu föreslås där?

Idag är det Socialdeokratiska partiet utan partiordförande. Vad som helst kan ju nu hända, påstås det. Vad som helst kan alltid hända! Politiker mördas,avgår och tillsätts. Det låter hemskt. Det är som det Socialdemokratiska partiet skulle stå vind för våg på ett stormande hav utan partiordförande. Så är inte fallet. Det Socialdemokratiska partiet är ett folkrörelsestyrt parti med många organisationer, arbetarkommuner och föreningar som finns i en strukturerad väluppbyggd organisation. Det är ett stort och starkt medlemsstyrt parti och en del av arbetarrörelsen.

Läs Mera >>> https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150559805035513&id=520500512#!/

Det blåser kalla vindar idag ! Men det kommer att vända!


”Ni kan döda alla våra rosor, men aldrig hindra våren.”
(Pablo Neruda, chilensk poet och författare)