Ett av våra vallöften var att avskaffa vårdnadsbidraget och det är nu gjort i och med fullmäktiges beslut den 20 december.
Inga nya bidrag kommer att beviljas men de som redan fått det kommer att få behålla det till den sista juni.
Äldre herrar är tydligen de främsta förespråkarna för detta bidrag som endast har lockat ett fåtal föräldrar, ett bidrag som inrättades av en borgerlig allians som påstod sig vara för arbetslinjen och mot bidragsberoende.

Läste att Rut- och Rotavdragen, enligt en undersökning gjord av intresseorganisationen Företagarna, har skapat många nya jobb. För Vilhelminas del handlar det om 7.
Det framgår inte hur många som härrör sig till respektive avdrag inte heller om man tagit hänsyn till den totala arbetsmarknaden.
Allt är ju relativt och det vore intressant att ställa dessa siffror mot de neddragningar som gjorts inom kommuner och landsting.

Rut-avdraget kan bl a användas för städning och läxhjälp.
Att de som redan har så de klarar sig får det stödet genom skattesubventioner känns helt fel, pengarna borde i stället gå till vård, omsorg och utbildning. Men då hamnar ju arbetstillfällena inom den offentliga sektorn och det är nog inte där som borgarna vill satsa.
Med privat läxhjälp till välbeställdas barn och friskolor som åderlåter den kommunala skolan så kan vi nog glömma en likvärdig skola för alla.  <?xml:namespace prefix = o />

Frågan har diskuterats tidigare i Max blogg, men jag säger det ändå, Rut-avdraget är ingen valfrihetsreform det är en subvention inrättad av en regering som påstår sig vara mot bidragslinjen.