I våras presenterade Försäkringskassan siffror på hur det gått för dem som först utförsäkrades från sjukförsäkringen när reglerna ändrades vid förra årsskiftet. Resultatet vållade politisk debatt eftersom många förlorade tusentals kronor i samband med att de flyttades över från sjukförsäkringen till arbetsförmedlingen, tvärt emot vad regeringen lovat.

Det kan inte uteslutas att regeringen försöker dölja hur ersättningarna egentligen ser ut för de 42 000 människor som lämnade sjukförsäkringen 2010.

Av de över 12 000 som flyttades från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen förra året och därmed förlorade sjukpenningen fick 1 800 personer någon typ av arbete, ofta med lönebidrag. Bara 370 personer fickett riktigt deltids- eller heltidsjobb.

Det är anmärkningsvärt hur dåligt genomtänkt denna reform är som regeringen infört. En berättigad fråga är på vilken nivå kompetensen ligger hos de "arkitekter" som står bakom detta. Det kan möjligen vara så att om man aldrig har upplevt att vara riktigt sjuk eller arbetslös, så vet man inte vad det innebär. 

Mottot hos den borgerliga regeringen har tydligen blivit "sköt dig själv och skit i andra". Nä fram för mera solidaritet och empati till de svaga grupperna i samhället. Det kan bara ske på ett sätt, det är att rösta fram en röd regering 2014.