För tillfället diskuteras en rad frågor där vi förhoppningsvis, i nämnden och kommunfullmäktige, ska fatta kloka beslut.

Här kommer lite kort information om en del ärenden.

Utökning av antalet förskoleplatser. I dag har vi närmare 60 barn placerade hos dagbarnvårdare. Föräldrarna har rätt till förskoleplats och vi har nu ett förslag till fullmäktige som innebär en förskola vid Tallmon där ca 50 barn ska beredas plats och en utökning av lokalerna vid Vågen för att kunna ta emot 8-10 barn.

Samordning förskola, skola, fritidshem i Latikberg och Nästansjö. Enligt beredningen så ryms verksamheterna i skolornas lokaler, men diskussionen fortgår var de ska förläggas. I Nästansjö där lokalen är i ett plan är man i stort sett överens, men i Latikberg är det inte lika enkelt.
Det kommer att kosta en del eftersom kraven är hårda när man förändrar verksamheten i en lokal, men på sikt spar vi pengar i form av lägre lokal- och personalkostkostnader. Dessutom kan vi förhoppningsvis få intäkter genom försäljning av förskolans lokaler.

Ledningsorganisationen inom för- och grundskolan. Vi har ett förslag på tydligare och billigare ledningsorganisation, ett förslag som av förklarliga skäl inte gillas av alla, men som vi ser som en nödvändighet för att inte behöva minska resurserna ytterligare ute i verksamheten.

Lokalbehovet på Volgsjö skola. Till hösten går två klasser vidare till Hembergsskolan men tre nya klasser tillkommer, vilket gör att vi saknar ett klassrum.
Vi har idag en grupp fritidsbarn på Hembergsskolan och vi hyr lokaler på Folkets Hus för en förberedelseklass. På Hembergsskolan finns det tre klassrum samt grupprum som skolan inte behöver för egen del.
I det läget har vi tre alternativ att välja på; att flytta åk 6, Bikupan eller Särskolan till Hembergsskolan.
Au har i dag valt att föreslå nämnden att åk6 flyttas till Hemberget hösten -13. På så vis frigör vi tre klassrum på Volgsjö skola, ett för åk!, ett för förberedelseklassen och ett för Bikupan. Fritidsbarnen på Hemberget kan då flyttas ner till Volgsjö samtidigt som vi kan minska gruppstorlekarna på Kittelä.