Idag på morgonen var jag på ett möte tillsammans med kommunala tjänstemän och polis för att gå igenom den trygghetsundersökning som gjorts i Vilhelmina.

Undersökningen är gjord utifrån en medborgardialog mellan Vilhelmina kommun och Polisen under 2017 och den samverkansöverenskommelse som skrivits mellan kommunerna som ingår i södra Lapplands polisdistrikt. En utvärdering är även gjord utifrån de medborgarlöftensom gjordes ifjol och det konstaterades att det jobbats med det hela, men att mer finns att önska.

Man kan ganska snabbt konstatera att detta är ett område som skapar många frågor och det är ett komplext område. Samtidigt som det gäller att ta folks oro på allvar är detta med trygghet subjektivt och kan bero på många saker. Från det att man upplevt otrevliga saker till att man ”hört” talas om otrevliga saker och känner sig otrygg. Men kontentan är att oron ändå måste tas på allvar.

Det man grovt kan säga utifrån dagens samtal är att utifrån undersökningen kan man se tre olika områden att jobba vidare inom:

* Trafik med buskörning

* Otrygghet på samhället.

* Belysning

Nu kommer kommunala tjänstemän och polis att gå hem på varsin kammare och tänka till för att utforma medborgarlöften och utvärderingsbara mål utifrån olika områden som fylls med aktiviteter som ska genomföras av såväl Polis som kommun. Gärna i gemensamma aktioner.