Efter förseningar som vi inte kunnat råda över är nu ombyggnationerna av hemtjänstens lokaler och Trollstugan äntligen på gång och vi kan se fram emot nya förskoleplatser inom en snar framtid.