Stoppa moderat politik för ökad otrygghet

I höstens val står det största trygghetsprogrammet i modern tid mot moderat politik för ökad otrygghet. I en ny rapport från Socialdemokraterna beskrivs vad Moderaternas politik skulle leda till.

Socialdemokraterna lanserar nu det största trygghetsprogrammet i modern tid. Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Mot det står moderat politik som skulle leda till sänkta löner, livslånga provanställningar, höjda hyror, försämrad a-kassa och sjukförsäkring samt ofinansierade skattesänkningar som leder till nedskärningar i välfärden. Moderaterna går till val på en skarp högersväng som kommer att leda till en rasande snabb avveckling av den svenska modellen.

Moderaternas politik för ökad otrygghet i korthet:
• Sämre anställningstrygghet. Moderaterna beslutade på sin stämma 2017 att ändra Lagen om anställningsskydd, LAS.
• Lägre löner. Moderaterna, tillsammans med de andra borgerliga partierna, vill lagstifta om en anställningsform med en lön på 70 procent av de lägsta lönerna i kollektivavtal.
• Höjda hyror. Moderaterna vill införa marknadshyror som skulle leda till att många tvingas flytta ifrån sina hem och att fler tvingas förlita sig på försörjningsstöd och bostadsbidrag.

Med vänliga hälsningar, Socialdemokraterna.