Ägna två minuter till att se denna lilla film. Svårare än så behöver det inte vara.