Vi hade en diger ärendelista, på senaste socialnämnden. Här kommer några av punkterna vi hade upp på bordet.

Arbetet med Trygghetsboendet går vidare och förvaltningen fortsätter att rigga för organisationen och logistiken runt verksamheten. Den 22/3 planeras en informationskväll för allmänheten. Där kommer man också att kunna få hjälp med hur man fyller i sin ansökan.

Tallåsens HVB är nu avslutat. Den sista boende flyttade ut den 16 feb. Den 21/2 var all dokumentering klar och lokalen är också inventerad, i väntan på beslut om ev annan verksamhet.

Nämnden fick ta del av den processplan som är framtagen för ”Plan för Heltid”. Utredningen ska belysa fakta och konsekvensanalys.

Genomgång och information av Process och aktivitetsplan LÖK Vilhelmina 18-19. Uppföljning och ev. revidering av samverkansavtal mellan Vilhelmina kommun och VLL. Innehåller bl.a. IFG-projeketet med Storumans medicinska centrum, etablering av virtuellt rum i Saxnäs och samarbete/köp av tjänster inom HSL-verksamhet.

Information om dagsläget av socialnämndens verksamheter .

Nämnden har fått uppdrag om att lämna yttrande till Ks angående den del som rör nämndens verksamheter den kommuntäckande Översiktsplanen ”Grön ÖP”.

Nämnden har antagit nya rutiner vid utskick av kallelser till sammanträden. Teamengine heter systemet. Och är ett virtuellt system som är väldigt lätthanterligt, smart och säkert. Under en omställningstid kör vi dubbla system. Våra sekretessärenden hanteras som tidigare.

Nämnden gick igenom information och uppföljning av projektet ”Bemanning i balans”. Detta med anledning av den diskussion som kom upp i senaste KFM, då det kom fram önskemål om en fördjupad information och nämnden beslöt att förtydliga rutiner i överlämnande av information mellan nämnderna, för att säkerställa att alla utredningar och konsekvensanalyser följer med i ärendegången.

Budget är som alltid ett sorgebarn för socialnämnden och alla kämpar med näbbar och klor för att få det att gå ihop. Vi kan dock konstatera ett hyggligt resultat för – 17 med ett samlat överskott på ca 4,8 miljoner.

Nämnden har också tillförsikt om att budget -18 ska ge ett positivt resultat.

Budget 19-21 - Den 27 mars kommer vi att ha en extra nämnd där vi går igenom förutsättningarna, utmaningarna och möjligheterna.

Nämnden kan också konstatera att det finns ett fortsatt behov av utbildad personal inom flera av våra verksamhetsområden.

Annika Wibrell ordförande i Socialnämnden /gm Kristina Norman