Förra veckan hade vi socialnämnd. Den sista på det här året. 

Här kommer några av de punkter som vi hade på dagordningen.


Den ekonomiska uppföljningen var något positiv, då den indikerar lite bättre resultat än den senaste prognosen. Det här beror främst på mera intäkter.


Beredningen på 9:8 boendet har gått vidare till Fullmäktige för beslut.


Redovisning  av nödvändigt fastighetsunderhåll.


Vi skickade ett förslag till Fullmäktige om att tillsätta en utredning om barn och ungas hälsa. 


Lämnade yttrande i Regionkummunbildning om placering av sociala frågor i föreslagen organisation.


Vi fick information om VO-programmet . En möjlighet för elever att få praktik och anställning inom kommunen under och efter avslutad utbildning.


Ett avtal om samverkan med VLL på lokal nivå är på gång. 


Med detta vill vi i Socialnämndens S o V grupp önska er alla en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År

Socialnämndens ordf Annika Wibrell/ gm Kristina Norman