Det betyder att vi vill möjliggöra för de dementa på våra boenden att så långt det går, få möjligheten att röra sig mera, gå ut om de vill, gå i gräset eller sitta i solen en stund, utan att personal alltid måste följa med ut.

Vi vill ha hög bemanning inom vård och omsorg då det är ett tungt och slitsamt yrke och vi vill att personal ska kunna få gå i pension efter ett helt yrkes liv i vård och omsorg med en bra hälsa så dom kan njuta av sin pension i många år. Vi vill bedriva vård och omsorg i kommunal regi.

Vi vill behålla den suveränt duktiga utbildade personal som vi har på både Strandbacka demensboende och på Åsbacka. Vi skulle aldrig klara allt detta arbete utan deras kompetens, erfarenhet och förmåga att göra våra boenden till ett hem för de som bor där.

För att genomföra omställningen från att vara två vanliga avdelningar på Åsbacka, till demens avdelningar så kommer ingen boende idag på Åsbacka eller Strandbacka att tvingas flytta, alla ska få bo kvar där de är, så länge de vill eller behöver det. Men vi ser och vet genom de yrkes professionella inom demens vården, att det finns behov att utveckla våra boenden och det gör vi nu.

Det kommer att ta tid och det ska det få göra.

Vi vill införa arbetskläder till vår personal inom vård och omsorg.

Vi vill skapa ett trygghetsboende i Vilhelmina för att möta det behov som många av våra äldre känner. De som vill bo själva med möjlighet till att få hjälp och stöd om de känner oro, ångest, rädsla, men är fysiskt pigga. Gemensamhets utrymmen där de som vill kan umgås med varandra eller aktiviteter kan ordnas.  Det är vår vilja att utveckla och verka för, att så långt det är möjligt, möta de behov som finns.

Annika Wibrell