Det är en dryg vecka sedan oberoende Bengt Bergsten sa tack och adjö från Vilhelminapolitiken och själv såg jag fram emot en intressant tid. Att denna sorti skulle bli debatterad rådde det nog inga tvivel om, men den sluggermatch som blev mellan KDs Göran Z och PAs Tommy Streling på bloggar och nu senast "tyck-till...

Jag lägger mig INTE i deras förehavanden, men som aktiv socialdemokrat ser jag att bägge herrarna skriver om beslut som jag varit del av. Med det ger man sina bilder av händelser och skeenden och nu skulle jag vilja ge min. Sedan är det du käre läsare som får ta dig en funderare på och jämföra det som skrivs.

Bakgrunden till fajten är det resultat av kommunalvalet som blev 2014. Av 27 mandat hamnade 13 hos de borgerliga och PA, 13 till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Ett mandat hamnade hos SD och de fick därmed ett en efterlängtad vågmästarroll. En springande punkt efter detta val i Vilhelmina var just mandatet som SD knep och det politiska spel som blev efter detta och den majoritet som bildades bestående av S+V och OBB. Det om detta.

Jag skrev bl.a själv om denna situation på min blogg och efterlyste svar från PA, M, KD och C (Fp var utraderat, iaf temporärt). Men några entydiga svar eller avståndstagande gentemot SD kom inte från dessa partier.

Det var endast två partier som klart och tydligt från första början deklarerade att de inte skulle samarbeta med SD, vare sig aktivt eller passivt och det var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Denna osäkerhet var det  främsta argumentet som Bengt anförde då han beslutade sig för att lämna  PA och göra som han gjorde och bilda en majoritet med Socialdemokraterna och Vänstern. Sedan hur det gjordes och vad som sades hit och dit vet endast han och PAs ledning. Vad som däremot Streling & co ständigt framhåller är det "sjöröveri" som ska ha förekommit från Bengts och Socialdemokraternas sida. Uttalanden som får stå för honom och som jag överhuvudtaget INTE ids kommentera något mer då det skrivits spaltmeter om detta sedan tidigare.

Huruvida Bengts oro var befoga eller ej vet jag inte heller, men hade man klart och tydligt deklarerat sina ståndpunkter om SD tror jag att mycket tjafs hade kunnat undvikas och den energin hade kunnat läggas på viktigare saker.

PA har marknadsfört sig som oberoende och "inte låsa sig vid ideologiska ställningstaganden", men har nu klivit ur garderoben och visat sitt rätta jag. Som jag förstår det hela var det aldrig talan om ett samarbete åt vänster efter 2014 års val och med det kan jag nog tycka att Streling skjutet det oberoende skeppet PA i sank (Och det kan han inte skylla på en sjörövande Socialdemokrat). 

Men som om det inte är nog att skriva på bloggarna har även VKs tyck-till blivit ett slagfält i denna kamp. Och där den ena vill ha nyval och den andre verkar ha startat upp 2018 års valkampanjande med en uppmaning till en "orolig" att tänka på "vilka som samlade och vilka som söndrade". Och kan man tänka: Det är samma strof jag skulle vilja använda...

Jag var inte med inom politiken förra mandatperioden som jag fått mig beskriven som ett enda stort elände. Vem/vilka som var skuld till detta har jag INTE heller tänkt kommentera (även här finns spaltmeter att finna på olika Vilhelminabloggar för den som vill grotta ned sig). Jag vet vilka diskussioner vi har /och haft partiinternt inom Socialdemokraterna och vad som sades efter valet 2014. Och bl.a att samarbeta, söka breda lösningar var en av de intentioner som framfördes och om det inte gick skulle vi se till att det i möjligaste mån inte berodde på oss och vårt parti. Vi ska dra vårt strå till stacken för ett gott politiskt klimat.

Och tittar man tillbaka på den tid som förflutit sedan hösten 2014 har det givit frukt i en gemensamt tagen budget (S+V+OBB+C+M+KD). Även beredningen för Kultur och Fritid och Kittelfjällberedningen fick en bred majoritet. "But it taks two to tango" och utan en ansvarsfull opposition har det inte gått att nå så här långt. Men mycket återstår och vi lär få mangla på många timmar innan vi rott detta iland, men jag är förhoppningsfull.

Så är min syn på saken med dryga 700 ord...

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening