Här kommer några bilder från "slottet". Det visar lite hur det ser ut inne i byggnaden men också några bilder på exteriören.

Nu är det upp till var och en och ta ställning till hur realistiskt det är att rusta upp byggnaden för den uppskattade summan som ligger mellan 130 - 170 tkr. Allt enligt aktionsgruppen "rädda slottet".

Drifts kostnaden är uppskattat till 2200 kr/mån av aktionsgruppen.


 


 


 

 


 


 

Det vita på golvet är troligen någon form av mögel.