I grannbloggen så skriver Göran Jonzon "Det vore bra för vårt klimat här i Vilhelmina ifall vi kunde få kommunstyrelsemedlemmarna som godkände lånet om 2,9 miljoner åtalade också.
KS har delegerad beslutanderätt upp till 250 000 skr men överskred dessa befogenheter med över en hel tiopotens!"

Två grova sakfel har GJz i sitt inlägg. Kommunstyrelsen har inte lånat ut 2,9 milj kr. Är karln inte läskunnig.

Kommunstyrelsen befogenheter är mycket större än 250 000 kr.

Nu börjar man förstå varför det blir 5 miljoner fel i skatteinbetalningen för honom och att alla andra storvulna planer går i stöpet. Så blir det när man slarvar med faktainhämtningen.