Det är vad Centern vill om man ska tro Anders W Jonsson, Centerns man i socialutskottet och ansvarig i apoteksfrågor.

Och det blir bra för glesbygden blir min fråga?

Är det något vi borde ha lärt oss under dessa åtta år av alliansstyre är att avregleringar inte gynnar oss i glesbygden och Vilhelmina kommun.

Däremot visar Dagens Apoteks ­enkät till riksdagspartierna att:

"det verkar finnas en samsyn bland de rödgröna partierna i flera andra apoteksfrågor. Bland annat när det gäller synen på Apoteket AB, som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet alla vill stärka och behålla i statlig ägo. Vid ett rödgrönt maktövertagande ser Apoteket AB ut att få en nyckelroll i att utveckla samarbetet mellan sjukvården och apoteken och i att säkerställa tillgången till läkemedel på glesbygden".

"Staten är ingen bra ägare av företag på den privata marknaden", säger Anders W Jonsson, Centerpartiet.

Klara besked till dig som väljare och en tydlig skiljelinje mellan De rödgröna och Alliansen.

Resonerar man likadant inom Centern och Alliansen då det gäller utförsäljningar av Vattenfall, LKAB och andra statliga bolag?

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening