Vid riksdagens utrikespolitiska debatt idag presenterar Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson, socialdemokraternas utrikesdeklaration.

Några punkter ur deklarationen:

 • Sverige bör erkänna staten Palestina och säga ja till palestinskt FN-medlemskap.
 • Regimen i Syrien måste avgå. Det fruktansvärda våldet och förtrycket måste få ett slut och ansvar utkrävas.
 • Sverige bör främja fred samt social, ekonomisk och demokratisk utveckling i spåren av den arabiska våren.
 • Europa behöver en politik för ökad rättvisa, för jobben och en trygg ekonomi samt mot högerextremism och diskriminering.
 • Sverige får inte svikta i stödet för en fortsatt utvidgning av den Europeiska unionen.
 • Socialdemokratisk säkerhetspolitik ligger fast. Sverige ska inte gå med i Nato.
 • Sverige ska fortsätta det aktiva engagemanget och deltagandet i internationella insatser inom ramen för FN, EU, Nato och OSSE. För alla operationer Sverige deltar i ska det finnas ett folkrättsligt mandat.
 • Socialdemokraterna vill öka det svenska deltagandet i FN-operationer.
 • Konceptet med EU:s stridsgrupper bör ses över.
 • Kvinnors rättigheter måste få större genomslag i arbetet för fred och säkerhet.
 • Sverige bör verka för en förlängning av uppdraget som FN-representant angående sexuellt våld i konflikter.
 • Sverige och det internationella samfundet måste verka kraftfullt för mänskliga rättigheter, bland annat i arbetslivet och det fria ordet, tex i journalistiskt arbete.
 • Jämställdhet och respekt för kvinnors rättigheter lönar sig för kvinnor och för hela samhället.
 • Sverige behöver en FN-strategi.
 • Sverige ska tillträda konventionen om klusterammunition och verka för att fler länder ansluter sig.
 • Sverige bör arbeta aktivt med nedrustningsfrågorna.
 • 50 år av internationell solidaritet formas till en utvecklingspolitik för dagens utmaningar.

Ladda ner hela utrikesdeklarationen här (PDF)