I december togs budgeten för 2011. Diskussionen var inte särskilt trevlig eller givande, då det märktes att den borgerliga gruppen inte hade koll på sina egna siffror. De skulle nog ha lagt ner tiden på sitt eget förslag i stället för att hitta fel på vårt. Bläcket hann knappt torka förrän det var dags att ta tag i budgeten för 2012 och den 11 januari träffade vi kommunstyrelsens arbetsutskott för en första genomgång.

Valen har diskuterats livligt, många gånger av de som tydligen inte vet vad det handlar om. Bortsett från en ersättarpost i kommunstyrelsen så har vi inte lagt oss i nomineringarna, mandatfördelningen är oförändrad och partierna har själva utsett sina ledamöter till arbetsutskotten. Oppositionsrådet/ insynsposten togs bort förra mandatperioden i och med att förtroendemannautredningen antogs. Vice ordförandeuppdraget är en funktion som inte har med insyn eller opposition att göra och den som innehar den ska kunna ersätta ordförande när så behövs. Omfattningen har bedömts lika för kommunstyrelsen, socialnämnden samt kultur- och utbildningsnämnden och om man ersätts med 55 000 kr per år utöver annat arvode och förlorad arbetsförtjänst, så bör man också kunna prioritera det uppdraget och delta i de sammanträden och förrättningar som är knutna till uppdraget

Kittelfjäll har också varit föremål för diskussion, internt, i fullmäktigegruppen, i fullmäktige och i media. Vid ett gemensamt gruppmöte fick vi information av Björn Arvidsson och Yvonne Lövbrandt om Destination Södra Lappland och av Torben Sperling om hans tänkta satsningar i Kittelfjäll. Med tanke på hur information från gruppmötet offentliggjordes på olika sätt så undrar jag om någon i framtiden vill delge oss sina planer.<?xml:namespace prefix = o />

Kultur- och utbildningsnämnden hade årets sista sammanträde i mitten av december och vi beslöt bl a att förändra reglerna för bidrag till enskilda förskolor. Vi hoppas därmed få bättre koll på beläggning och behov.

Vid ordförandeträffen den sista november gjorde vi bl a ett intressant studiebesök på Suncore, ett företag som åtminstone inte jag kände till för ett halvår sedan.

I början av december deltog jag i en konferens med Akademi Norr om Lärcentra som Motorfunktion, där kommunerna redogjorde för sitt arbete. Det känns bra att få uppdatera sig i vad som skett den senaste tiden även om den verksamheten numera ligger under kommunstyrelsen. När det gäller utbildningssidan så ser jag att Vilhelmina godkänts för yrkeshögskoleutbildning. Oavsett vem som vill ta åt sig äran för det, så konstaterar jag att Lars Gavelin & Co som vanligt gör ett fantastiskt bra jobb.

En del möten och samtal med olika personer och verksamheter har jag hunnit med och mer ska det bli. Trots att jag varit med så länge så känner jag mig lite ringrostig och behöver en uppdatering för att känna att jag har någorlunda koll.