Vi bor i en stor kommun där många av oss pendlar till sina jobb. Inom kommunen, men även långt utanför vår kommun med tex. folk som pendlar upp till Kiruna och jobbar inom gruvindustrin.

Förutom att det är långt och många gånger krångligt att resa inom vårt område så är det en ekonomi bakom som vi alla försöker att få till att gå ihop och med dålig eller obefintlig kollektivtrafik är bilen ett måste för många av oss, och trots att den ger oss frihet gräver den även ett djupt hål i plånboken.

Idag kom dock ett besked om att den rödgröna regeringen ska se över reseavdragen vilket iaf jag välkomnar. Och tanken utgår delvis från de 75 punkter  som landsbygdskommittenkommit fram  till. Och punkt 23 handlar om avståndsbaserat reseavdrag.

”Reseavdraget ses över för att underlätta för de som bor på landsbygden. Det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade.”

Vi får se vad det blir av detta, men det är ett steg i rätt riktning.

Närodlad politik på riktigt från de rödgröna.

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening