Aktuellt i socialnämnden under våren 2013

Mycket har hänt senaste månaderna, vi har anställt en ny förvaltningschef Roland Bång, efter att Lars Andersson slutat i maj.

Det är inte lätt för verksamheterna och politiska arbetet när en förvaltningschef inte kan stanna kvar och vi måste anställa en ny.

Det är aldrig bara en person som bestämmer om personen är lämplig eller inte.

Det är bl.a. socialnämndens s+v grupp, områdeschefer inom socialnämndens område, kommunchef, personalchef, vi diskuterar detta ordentligt och ställer stora krav på den tjänsteman som ytterst ska leda socialnämndens verksamheter och vara en bra ledare för verksamheterna. Det går många rykten och har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig.

Vi gjorde under våren en omorganisation av Pettersbacke boendet för ensamkommande flyktingbarn. I nämnden var vi alla partier överens om att det inte gick att ha det som det varit utan vi måste göra något.

Vi anställde en ny chef, Helena Steen som tillsammans med dåvarande förvaltningschef och personalavdelningen tog fram ett nytt bemannings förslag utifrån verksamhetens och dom boendes behov. Detta bemannings förslag innebar förändrade sysselsättningsgrader för befintlig personal och att vi måste rekrytera ytterligare personal, alltså fler anställda. Alltså ingen besparing utan organisation utifrån verksamhetens behov.

Vi var alla partier i socialnämnden överens om att detta skulle göras ända till beslut skulle fattas i nämnden, då Alliansen och PA gör en politisk populistisk kovändning och begär att chefen ska utreda bemanningen och se hur andra gör mm, vilket hon redan hade utrett och tittat på. Men det spelade ingen roll enligt alliansen och PA, hon skulle utreda en gång till.

Vi i S (Vänsterpartiets ledamot deltog inte i beslut och diskussion då personen i fråga jobbar på boendet)sa att det inte är effektivt användande av en chef och resurser att utreda samma saker två gånger och att vi måste våga ta beslut utifrån förslag från ansvarig chef om vad vi tror på och det som är bäst för verksamheten och dom boende ungdomarna. Vi politiker ska se till medborgarnyttan och använda resurser på bästa sätt.

Arbetet med den gemensamma vårdavdelningen fortsätter och vi ser fram emot att kunna genomföra detta. Målet från kommunen är i början av januari men idagsläget vet vi inte exakt när.

Hemtjänstens personal har lämnat Tallmon huset och under ombyggnationen flyttat in på Tallbacka i källaren där daglig verksamhet varit och den har flyttat ner till Strandbacka demens boende. En stor eloge till personal inom hemtjänsten som flyttar och har det rörigt några månader så vi kan genomföra detta.