Rapport från Socialnämnden 2016 04 01


Vi började dagen med information från våra medarbetare på Stödteamet Nyckeln, som nu har varit i gång i 5 månader.

Ett team som jobbar förebyggande med problemsituationer som uppstår i vardagen.

Man jobbar med att

-Kartlägga sitution och behov för den enskilde

-Tittar tillsammans med den enskilde på alternativa lösningar och fungerande modeller.

-Samtal erbjuds, både individuellt och i grupp.

-Samverkar med andra verksamheter ex skolan, förskolan och sjukvården. Förebyggande och utifrån behov.

Man finns tillgängliga på Öppen förskola varje onsdag mellan 08.00-15.00

Övrig kontakt sker via socialsekreterare på tel exp 0940-14027, 14028

nyckeln@vilhelmina.seVi har behandlat budgetberedning för 2017.

Som alla säkert vet så brottas vi med ett kraftigt underskott i budget ( -24 milj mot nuvarande verksamhet) och det jobbas febrilt ute i verksamheterna för att hitta besparingar och effektivisera så mycket som möjligt.

Inför 2017 ligger vi i nuläget – 7,3 milj under ram, när budgetremissen läggs ut men arbetet fortsätter för att komma ner i ram.Vi får information om hur arbetet och samarbetet med VLL forskrider på verksamheten AVA Gläntan. En ingående undersökning gör gällande att det är mycket som fungerar bra, andra detaljer fungerar mindre bra och några direkt dåligt. Nämnden beslutar att ge direktiv till verksamheten att ”reboota” och vidta åtgärder för de buggar som irriterar i systemet just nu. Vi tror att ett samarbete med Landstinget och utvecklingen av Vilhelmina sjukstuga som ett nav i inlandets sjukvård, är väsentligt för hela Vilhelmina och även för kringkommuner. Den gemensamma vårdvdelningen ska ses som ett led i att skapa en levande landsbygd.


Planerna på Trygghetsboendet fortsätter också enligt plan. Centrumhuset är inköpt för ändamålet och nu pågår planering och projektering för de ombyggnationer som behövs för ändamålet.


Kommunen har fått extra medel, 12milj, från Riksdagen och dessa pengar är öronmärkta för integrationsarbete för våra nyanlända. Nämnden beslutade hur vi ska använda vår del av den summan, 2milj.Uppföljning av internkontroll är en viktig punkt som som ständigt uppdateras.


Övriga ärendesom vi hade upp i dag var bla

Urvalsärenden ( som visar på en av Socialnämndens särskilt svåra situation. Var börjar och slutar vårt ansvar?)

Delegationer

Meddelanden

mm.

Vi hade mycket givande diskussioner och ett bra samarbete i dagens nämnd och alla beslut som togs var eniga.


Annika Wibrell, socialnämnden ordf, gm Kristina Norman