Vi har haft nämnd igen och här kommer rapport om vad vi gick igenom.


Ärendet med taxor inom SÄBO blev framskjuten till nästa nämnd i väntan på index (hösten -18)

Budget/ ekonomisk uppföljning - utfallet ligger inom plan så långt, förutom IFO, där vi har fortsatt ökning av placeringsärenden/ barn och unga. Stora utmaningar.

Genomgång av intern kontrollplan. Nämnden fick bra betyg från revisorerna. Kontrollen körs löpande i alla ärenden. Plan för 2018 fastsälls med inarbetande revideringar. 

Den nya GDPR-lag kräver ett Dataskyddsombud och för R8-området har tecknats avtal och valts Isak Nyberg Skellefteå. Vilhelmina ansluter sig. 

Samverkan utskrivning sluten vård/ Nya riktlinjer och betalningsansvar (1/4 18)from 1/1-18 och uppföljing till hösten. 

Urvalsärendet handlade om problematiken kring alkoholism/ demens som innebär ett ständigt pusslande och trixande utifrån IBIC (Individens behov i centrum).

Aktuell information är en stående punkt där nämnden uppdateras om nämndens alla verksamheter. Vi noterar informationen.

Verksamhetsomställning för funktionsnedsatta och korttidsboende. Det riggas för Flytt till Tallåsen (bottenvåningen )med smärre anpassning av lokalerna, som tas ur investeringsbudget och ökade driftskostnader tas ur befintlig budget. Detta för att få bättre anpassade lokaler.

Diskussionen om ny teknik inom välfärden tex trygghetskameror nattetid, dusch kabiner med robotfunktion fortsätter. Ökad kvalite i vården enligt IBIC (Individens behov i centrum) och ÄBIC ( Äldres behov i centrum) i fokus. nämnden beslutar att inköp ett par kameror för bevakning nattetid.

Översyn av behovsgrundande boendeplatser inom säbo och informationen om byggprocessen med trygghetsboendet . Studiebesök nästa nämnd. 

Vi är rätt attraktiva för sökande tll tjänster från övriga Västerbotten.  Nämnden konstaterar också att vi får fler sökande på tjänsterna numera, tack vare annonser i sociala medier.

Slutligen... 16 jul- 14 aug stänger gemensamma vårdavdelningen för semester I Vilhelmina. Dorotea och och Åsele håller öppet under samma perioder, vilket innebär fler platser under sommaren. 

Socialnämndens ordf Annika Wibrell / gm  Kristina Norman