Jag blir så fundersam över Politiskt alternativs och Tommy Strelings initiativ i debatten angående kommunalt partistöd. En diskution som Kristdemokraterna sedan länge övergett och troligtvis inte vill bli förknippad med eftersom man räknat ut att Vilhelminaborna inte är intresserade av att skicka pengar till Stockholm. Pengar som är avsedda att gynna lokalt politiskt arbete och därmed lokal företagsamhet.

Socialdemokraterna står upp för ett rättfärdigt användande av skattemedel. Vi står upp för lokal företagsamhet. Varför gör inte Politiskt alternativ det?

 

Med Vänlig hälsning.

Mikael Fjällstedt