I en grannblogg förfasar sig Göran Jonzon över  "Befängda Socialdemokratiska påhitt" Det GJz anklagar Socialdemokraterna för är införandet av lagen om Byggfelsförsäkring, en lag som kom till 1993. Om denne GJz kunde ta reda på fakta innan han slänger ut sina förhatliga omdömen om andra, skulle han ha upptäkt att det var hans partikamrater som beslutade om denna lag 1993

Regeringens proposition
        1992/93:121

        om en lag om byggfelsförsäkring 
        Regeringen  föreslår riksdagen att anta det förslag
        som   tagits   upp    i    bifogade    utdrag    ur
        regeringsprotokollet den 18 februari 1993.

        På regeringens vägnar 
        Carl Bildt 

Källa: Regeringskansliet

Gjz anklagar även KS här i Vilhelmina för att ha lånat ut 2,9 milj och borde åtalas, sanningen är den att inga pengar är utlånade utan beslutet är att vara med på nyemissionen i slutskedet och då inköpa aktier i företaget, och detta är inte olagligt.

Jag undrar om denne GJz verkligen vill inse sanningen eller är han förblindad av sitt hat till partierna på vänsterflanken. Kan kanske oxå vara den bitterhet han känner efter den smärtsamma förlusten i valet för KD, valet som han trodde skulle ge honom en möjlighet att bli Vilhelminas frälsare. Som man brukar säga när något bra har hänt  "Det finns inget ont som inte har något gott med sig".