Vid onsdagens sammanträde med kommunstyrelsen beslutades att satsa 4 miljoner kr på fortsatt utbyggnad av bredband till byarna i Vilhelmina.
Många av de större byarna befolkningsmässigt har idag bredband. Nu ska vi även satsas på de mindre byarna. Allt för att ge de bästa förutsättningar för människors att bo på landsbygden.
Pengarna ska användas till att bygga distributions nät mellan byarna och spridningsnät inne i byarna.
Planeringen för genomförande under 2014 har påbörjats och hanteras av IT-enheten.