Tommy Streling, Politiskt Alternativ, uttalar sig för nyval i Vilhelmina på grund av det politiska läge som uppstått efter kommunvalet i höst. Det är förvisso möjligt att hålla s k extraval, men det ska mycket till för att fullmäktige ska besluta om en sådan åtgärd. Det är inte möjligt att genomföra extraval bara för att man är missnöjd med valresultatet och den situation som uppstår då partier vill samarbeta för en tydlig majoritet både i fullmäktige och i kommunstyrelsen och i nämnderna
 
Om man tar sig tid att läsa i förarbetena till nuvarande Kommunallag, så ska det, fritt översatt, råda kaos i politiken och att det politiska läget kraftigt försämrar eller omöjliggör viktiga beslut och styrning av en kommun. Är vi ens i närheten av en sådan situation? Det är först efter den 15 oktober som möjligheten finns att göra en sådan bedömning. Regelverket säger att extraval tidigast kan hållas sex månader efter det att det nyvalda fullmäktige haft sitt första sammanträde och därtill krävs att 2/3 av fullmäktigeledamöterna ställer sig bakom ett beslut om extraval.
 
Tommy Streling i Politiskt Alternativ och andra som ev. oroar sig för kaos i politiken efter den 15 oktober, kan bida tiden något innan förslag om nyval ställs i fullmäktige. Vi har genom den överenskommelse som träffats om valsamverkan, förpliktat oss att verka för viktiga, bra och nödvändiga beslut för Vilhelminaborna. Vi bjuder inte in övriga partier i fullmäktige med armbågen utan med en öppen hand - SD undantagna. Vill ni vara med på den resan? Vi vill att den kommande mandatperioden ska präglas av enträget arbete för att skapa bra resultat i alla verksamheter, att komma tillrätta med den kommunala ekonomin och att detta ska ske i samverkan mellan alla partier. Ingen ska behöva lägga sig platt till marken eller avkrävas total underkastelse. Den kommunalpolitiska debatten ska föras med respekt för de olika åsikter som framförs och saklighet ska ha absolut företräde före grälsjukt beteende och personangrepp. Det demokratiska förhållningssättet ska gälla och demokratins alla regelverk ska respekteras.
 
Så vill vi Socialdemokrater i den "nya" blivande majoriteten arbeta.
 
K G Abramsson
Socialdemokraterna