Jag har funderat över sakernas tillstånd och varför det blir som det blir ibland. Av en händelse snubblade jag över detta:

http://www.carlander.nu/Resources/Lar%20kanna%20rattshaveristen.pdf

K G Abramsson