Den borgerliga regeringen har lyckats vända ett överskott på 112 miljarder kronor till ett underskott på -87 miljd. kr under sina knappa åtta år vid makten. Under tiden har man sänkt skatten med 134 miljd. 

Samma sak hände med borgarna i makten i Vilhelmina. Ekonomin raserades och nödvändiga investeringar sopades undermattan.

Detta kan inte fortsätta. Nu måste vi välja en S-ledd regering som tar ansvar för Sveriges ekonomi.