Kultsjödalens S-förening har lämnat in tre motioner som antagits av Vilhelmina arbetarkommun att föra vidare till distriktskongressen som hålls i  Skellefteå i mars.
Kultsjödalens S-förening