Migrationsverket läggs ner i Vilhelmina. Anledningen till detta är enl. Lenny Anundsson bitr.enhetschef i Västerbotten och platschef i Vilhelmina, "att inströmningen av asylsökande till Sverige minskat, och att Migrationsverket måste se över sina anläggningar".( Artikel publ på Vk.se 19 jan 2011).

På SVT:s text tv kunde man läsa samma dag den 19 jan, att "Sverige väntas under året ta emot ca 31 000 asylsökande, enligt en prognos som Migrationsverket lämnat till regeringen. Det är samma nivå som under 2010 då 31 819 personer sökte asyl, vilket var en ökning med 32 procent jämfört med 2009.

Åke Nilsson säger sig ana anledningen till nedläggningen, troligen p g a att Vilhelmina ej kunnat ta emot fler asylsökande än vad man gör idag. 

Vem skall man tro på ??

Migrationsverket verkar inte veta vad är rätt, ena gången har asylsökandet minskat, sen ökat, eller åtminstone ligger det på samma nivå som året före.

Jag för min del föredrar att tro på det Åke N säger, att önskemålet var att Vilhelmina skulle ha tagit emot fler flyktingar, men kommunen ej kunnat ställa upp på det.