Medlemsmöte Vilhelmina S-förening
              
  Tisdag 1 september kl 18.00, Folkets Hus

   På dagordningen: Nomineringar till domstolarna,
   Kommunens budgetremiss, aktuellt i politiken,
   nya medlemmar välkomnas, mm

                                                                                                          Välkomna!