Medlemsmöte Vilhelmina S-förening

Måndag 13 januari kl 18.00, Folkets Hus.

På dagordningen:  Nomineringar kommunfullmäktigelistan,

kommunalpolitiska handlingsprogrammet, aktuellt i politiken mm

Välkomna!

Åke Nilsson

Ordförande