Frågan om att flytta åk 6 till Hembergsskolan initierades av grundskolans skolledning eftersom man till hösten får problem med att rymma all verksamhet på Volgsjö skola.

Nämnden fick information vid förra sammanträdet och frågan berördes även vid samma nämnd när rektor samt personal från Fritids berättade om sin verksamhet. Vid arbetsutskottet fick vi en muntlig redovisning och vi valde därefter att föreslå nämnden fatta beslut om flytt av åk 6 och att inbjuda till ett föräldramöte för. Alternativen var att flytta Fritidshemmet Bikupan eller särskolan.

För min del har jag informerat mina partikamrater på olika sätt och även till viss del allmänheten här på Sossebloggen. Hur oppositionen sköter sin information har jag ingen aning om, inte heller hur Maria Kristoffersson håller sig underrättad, men Jonny Kärkkeinen har varit närvarande vid såväl sammanträden som föräldramötet.

Maria Kristoffersson skräms av den nonchalans som majoriteten uppvisar, jag skräms av den attityd hon har mot vår kommunala skola och det är inte första gången som hon visar upp den attityden. Den bild hon ger av Hembergsskolan känns orättvis och sätter en oförtjänt stämpel på både personal och ungdomar. Vår uppfattning är att vi har kunnig personal och fina ungdomar.

”Barn har rätt att vara barn så lång det går” skriver hon och därför ska vi inte placera åk 6 på Hembergsskolan, men vi kan ha 9- åringar där i fritidshemmet Solbacken. Hur går det ihop?

Alliansens förslag på omdisponering av lokaler på Volgsjö skola innebär att särskolan får mindre utrymme, att vi måste fortsätta hyra lokaler på Folkets Hus för förberedelseklassen och att Solbacken blir kvar på Hembergsskolan. Att Solbacken blir kvar på Hembergsskolan innebär i sin tur att fritidshemsverksamheten blir dyrare och vi får därmed betala mer till fritidshemmet Prästkragen.

Ibland tvingas man fatta obekväma beslut och vi bedömer att denna lösning är den bästa utifrån de förutsättningar som gäller.