Man kan i ett blogginlägg bl. a. läsa följande:

"... ju fler som ansluter sig till fritänkarnas skara som vi kallar Kristdemokraterna i Vilhelmina."

Om jag inte missminner mig så ska fritänkare uttolkas som "gudsförnekare" eller "hedningar"?!   Uppriktigt sagt så hade jag kanske inte trott att det var så illa ställt med Kristdemokraterna i Vilhelmina, särskilt i beaktande av att - som jag tror - Kristdemokraterna i Vilhelmina leds av en f d kyrkoherde och prost. Kan gudlösheten så till den milda grad ha slagit till i detta parti, så att det är helt accepterat att också annonsera om det i bloggar?

Man slutar nog aldrig att förvånas.

K G Abramsson
socialdemokrat