Magdalena Andersson, vald till ny ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna den 23/2. Foto: Magnus Selander

Magdalena Andersson

"Som nationalekonom och som Socialdemokrat så vet jag att det inte finns en samlad mängd framgång i ett samhälle som vi kan distribuera mer eller mindre rättvist. Det är tvärtom så att vi alla kan nå framgång – i vårt eget liv, utifrån våra egna förutsättningar. Sker det så får vi också ett framgångsrikt samhälle. På så sätt hänger tillväxt och rättvisa ihop. Det är inte varandras motsatser utan tvärtom – de föder varandra.

Jag kommer dra igång arbetet som ekonomisk-politisk talesperson med full kraft. Sverige behöver mer tillväxtinriktad politik för fler jobb."

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson