En vecka har gått sen senaste kommunfullmäktige. Frustrationen och besvikelsen över framför allt två frågor, har lagt sig något och efter en skön långhelg har jag samlat mina tankar.

När det gäller lokalberedningen så befinner vi oss i ett vakuum. Förhoppningsvis kan vi kanske tillsätta den vid fullmäktige i juni men tyvärr så blir den kraftigt försenad. Trots att man är medveten om de problem som finns så är man inte beredd att ta ansvar. Efter att ha läst Maria Kristofferssons inlägg på sociala medier så finns det en risk att den inte tillsätts förrän efter valet. Enligt henne så är den långsiktiga lokalförsörjningen en fråga som politikerna som väljs den 9/9 snabbt måste ta tag i. ”Ingen av oss vet än vilka det blir som väljarna väljer in.” Även om vi kan kryssa för namn på valsedlarna så väljer vi parti och de i sin tur utser ledamöter i styrelsen och nämnderna. Oavsett vilka som utses i beredningen så är det partierna som har ansvar för att deras uppfattning kommer fram och att ev byta ut ledamöter efter valet kan inte vara ett problem.
Det märkliga är att samma resonemang inte gällde vid tillsättandet av beredningen Barn och unga, där gick det bra att köra igång innan valet. Inkonsekvens är bara förnamnet.

Det andra ärendet, ägardirektiv för våra fastighetsbolag, innehöll ett förslag att skriva in följande: Bolaget ska vid upphandling av varor och tjänster i möjligaste mån anpassa underlag, föreskrifter och andra villkor på sådant sätt att inom kommunen verksamma företag ges tillträde till förekommande handlingar. Bolaget får dock inte göra avkall på de tvingande regler som Lag (2016:1145) om offentlig upphandling föreskriver. Centern som utger sig för att vara företagarnas beskyddare kunde, tillsammans med övriga oppositionspartier, inte ställa upp på den skrivningen och ärendet återremitterades för beredning. 
Ytterligare långbänk i väntan på att förslaget ska gälla kommunen i sin helhet.

Medias rapportering har till stor del handlat om ansvarsfriheten för vårt tidigare kommunalråd/ks ordförande och kritiken mot kommunstyrelsen, där fullmäktige fattade beslut enligt revisorernas förslag. Man rapporterar också om ett beslut som tagits i kommunstyrelsen, på förslag från oppositionen, att bl a återkräva delar av den ersättning som utgått. I en krönika skriven av Petter Bergner VK, sätts rubriken ”Grälsjuka klär inte Vilhelmina”! Gräl, har jag missat något? Om en anställd får en felaktig lön så regleras den så snart det uppdagas och så bör det väl även vara i det här fallet. Däremot kan jag hålla med om att uppkomna kostnader i samband med revisionen inte ska betalas av den som granskningen avser.