Jag har starkt kritiserat den förra borgerliga regeringen och deras läxhjälp via RUT-avdragen. Läxhjälp är bra, men det ska inte vara plånboken som styr. Typisk borgarpolitik och en viktig ideologisk skillnad gentemot Socialdemokraterna.

"Elevers möjlighet att få hjälp med läxor ska inte vara beroende av föräldrarnas betalningsförmåga. Regeringen vill att alla elever i samtliga årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan ska kunna erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid."

Idag blev det klart med ett regeringsbeslut från de röd/gröna som ska ge läxhjälp till ALLA oavsett inkomst. BRA!

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening