Uppdraget att hejda planetens klimatförändringar är enormt. En omställning från ett samhälle helt beroende av fossila bränslen till ett samhälle med förnybara energikällor är nödvändig. Det är ett stort politiskt ansvar. Socialdemokraterna har i sin budgetmotion förslag till investeringar och åtgärder för en klimatpolitik som positivt påverkar både jobb och välfärd.

Läs mera>>>HÄR!