KALLELSE KALLELSE KALLELSE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina arbetarekommuns representantskapsmöte, terminsavslutning. Lördagen den 14 juni kl 14.00 på SKIDSTADION BERGBACKA.

Vad händer då ?? Grillning, gofika, tävling mm

För beställning av maten behövs anmälan att ni kommer. Det görs så snart som möjligt till Göran på expen (144 90 eller mail), dock senast tisdag 10 juni

Välkomna!!

Åke Nilsson

Vice ordförande