KALLELSE                     KALLELSE                           KALLELSE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till representantskapsmöte söndagen den 20 januari 2013 kl 16.00 på Folkets Hus

OBS!! Anmälan om närvaro ska ske så snart som möjligt till Göran på partiexpen (tel 144 90) för att smörgåsbeställningen ska bli rätt.

VÄLKOMNA!!

SOCIALDEMOKRATERNA VILHELMINA

K G Abramsson

Ordförande