KALLELSE    KALLELSE   KALLELSE    KALLELSE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns representantskapsmöte söndagen den 2 februari kl 16.00 på Folkets Hus.

För best av fikat, anmälan att ni kommer, så snart som möjligt till Göran på expen (144 90)(eller mail), dock senast onsdagen den 29 jan

Med vänlig hälsning

K G Abramsson  

Ordförande