KALLELSE KALLELSE KALLELSE

REPRESENTANTSKAP

Härmed kallas valda ombud och
förtroendevalda till Vilhelmina
Arbetarekommuns 
representantskapsmöte, övriga
medlemmar är också välkomna.

MÅNDAGEN den

28 september kl 18.00

på Folkets Hus nöjesgården.

För beställning av tilltugget behövs anmälan att ni kommer. Det görs så snart som möjligt till Göran på expen (144 90 eller mail), dock senast torsdag 24 september

Välkomna!!

K G Abramsson
Ordförande