EXTRA

REPRESENTANTSKAP

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns extra representantskapsmöte, övriga medlemmar är också välkomna.

MÅNDAGEN den 31 augusti

kl 18.00 på Folkets Hus.

Välkomna!

K G Abramsson
Ordförande