Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns representantskapsmöte

 MÅNDAGEN den 26 januari

    kl 18.00 på Folkets Hus.

För beställning av fikat behövs anmälan att ni kommer. Det görs så snart som möjligt till Göran på expen (144 90 eller mail), dock senast torsdag 22 januari

Välkomna!!

K G Abramsson
Ordförande